Znaczenie składowych procesu współkreowania wartości dla klienta w perspektywie wyborów strategicznych

Paweł Bartkowiak

Abstract

The aim of the article is to evaluate the components of the selected areas of value- co-creation process. In the first part of the article, the value-co-creation concept is presented. In the second part of the article, the results of empirical research conducted amongst top level managers of medium and large Polish companies and customers in the following markets: clothes and shoes, durable goods, fitness services, and mobile services are presented. The results presentation contains evaluation of the following research areas: 1) resources involved in the co-creation process, 2) communication channels used in this process, and 3) the potential risk related to the co-creation process participants.
Autor Paweł Bartkowiak (WZ / KZS)
Paweł Bartkowiak
- Katedra Zarządzania Strategicznego
Inne wersje tytułuImportance of the components of the process of co-creating values for the customer in the perspective of strategical choices
Tytuł czasopisma/seriiHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Rok wydania2017
Nr3 (368), tom I
Paginacja17-28
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskimklient, przedsiębiorstwo, wartość dla klienta, współkreowanie wartości dla klienta
Słowa kluczowe w języku angielskimclient, company, value for the customer, value co-creation
Streszczenie w języku polskimPodstawowym celem opracowania jest ocena znaczenia składowych wybranych obszarów procesu współkreowania wartości dla klienta. W pierwszej części opracowania dokonano charakterystyki koncepcji współkreowania wartości dla klienta. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych z przedstawicielami najwyższego szczebla kierownictwa średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce oraz z klientami na wybranych rynkach: odzieży i obuwia, dóbr trwałego użytku, usług fitness oraz usług mobilnych. Prezentacja wyników dotyczy znaczenia składowych w obszarach: 1) zasobów angażowanych przez klienta w proces współkreowania wartości, 2) kanałów komunikacji utylitarnych w procesie współkreowania oraz 3) potencjalnego ryzyka związanego z uczestnikami tego procesu.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-84cc136e-e6f2-4927-b365-69a5886203d1/c/IBRKK-handel_wew_3-2017-t1.17-28.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)12
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 12.0, 20-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*2 (2021-01-14)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?