Znaczenie składowych procesu współkreowania wartości dla klienta w perspektywie wyborów strategicznych

Paweł Bartkowiak

Abstract

The aim of the article is to evaluate the components of the selected areas of value- co-creation process. In the first part of the article, the value-co-creation concept is presented. In the second part of the article, the results of empirical research conducted amongst top level managers of medium and large Polish companies and customers in the following markets: clothes and shoes, durable goods, fitness services, and mobile services are presented. The results presentation contains evaluation of the following research areas: 1) resources involved in the co-creation process, 2) communication channels used in this process, and 3) the potential risk related to the co-creation process participants.
Author Paweł Bartkowiak (WZ / KZS)
Paweł Bartkowiak,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsImportance of the components of the process of co-creating values for the customer in the perspective of strategical choices
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2017
No3 (368), tom I
Pages17-28
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishklient, przedsiębiorstwo, wartość dla klienta, współkreowanie wartości dla klienta
Keywords in Englishclient, company, value for the customer, value co-creation
Abstract in PolishPodstawowym celem opracowania jest ocena znaczenia składowych wybranych obszarów procesu współkreowania wartości dla klienta. W pierwszej części opracowania dokonano charakterystyki koncepcji współkreowania wartości dla klienta. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych z przedstawicielami najwyższego szczebla kierownictwa średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce oraz z klientami na wybranych rynkach: odzieży i obuwia, dóbr trwałego użytku, usług fitness oraz usług mobilnych. Prezentacja wyników dotyczy znaczenia składowych w obszarach: 1) zasobów angażowanych przez klienta w proces współkreowania wartości, 2) kanałów komunikacji utylitarnych w procesie współkreowania oraz 3) potencjalnego ryzyka związanego z uczestnikami tego procesu.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-84cc136e-e6f2-4927-b365-69a5886203d1/c/IBRKK-handel_wew_3-2017-t1.17-28.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 20-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-01-14)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?