Bariery działalności patentowej małych i średnich przedsiębiorstw high-tech w Polsce

Łukasz Wściubiak

Abstract

One of the major challenges for innovative companies is to ensure the effective protection their own solutions against too rapid imitation by competitors. This can be achieved, among others, through legal instruments, in particular - to patent protection. Unfortunately, for many enterprises access to such instruments of protection can be severely limited. This problem concerns especially high-tech small and medium-sized enterprises. The aim of this paper is identification and prioritization of barriers limiting the patent activity of high-tech SMEs in Poland. In the study the results of surveys conducted in 2012 among intentionally selected group of 50 high technology SMEs were used. Time range of research covered the period 2009-2011, while the spatial extent - Polish territory.
Autor Łukasz Wściubiak (WZ / KZAZP)
Łukasz Wściubiak
- Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa
Inne wersje tytułuBarriers to Patent Activity of High-Tech Small and Medium-Sized Enterprises in Poland
Tytuł czasopisma/seriiZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, ISSN 1899-8658, (B 8 pkt)
Rok wydania2016
Tom17
Nr3
Paginacja437-449
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskiminnowacje, małe i średnie przedsiębiorstwa, ochrona patentowa, wysoka technologia
Słowa kluczowe w języku angielskimhigh technology, innovation, patent protection, small and medium-sized enterprises
Streszczenie w języku polskimJednym z najpoważniejszych wyzwań dla firm-innowatorów jest zapewnienie skutecznej ochrony własnych rozwiązań przed zbyt szybką imitacją ze strony konkurentów. Służyć temu mogą m.in. instrumenty prawne, w szczególności zaś - ochrona patentowa. Niestety, w przypadku wielu przedsiębiorstw dostęp do tego rodzaju instrumentów ochrony może być z różnych względów bardzo ograniczony. Problem ten dotyczy zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii (high-tech). Celem artykułu jest identyfikacja oraz ustalenie hierarchii barier utrudniających badanym przedsiębiorstwom korzystanie z systemu ochrony patentowej. W opracowaniu wykorzystano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w 2012 roku na celowo dobranej próbie 50 MŚP sektora high-tech z terenu całej Polski. Zakres czasowy badań obejmował lata 2009-2011.
DOIDOI:10.5604/18998658.1228294
URL https://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=142793#
Językpl polski
Punktacja (całkowita)8
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 8.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 8.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*1 (2020-09-22)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?