Bariery działalności patentowej małych i średnich przedsiębiorstw high-tech w Polsce

Łukasz Wściubiak

Abstract

One of the major challenges for innovative companies is to ensure the effective protection their own solutions against too rapid imitation by competitors. This can be achieved, among others, through legal instruments, in particular - to patent protection. Unfortunately, for many enterprises access to such instruments of protection can be severely limited. This problem concerns especially high-tech small and medium-sized enterprises. The aim of this paper is identification and prioritization of barriers limiting the patent activity of high-tech SMEs in Poland. In the study the results of surveys conducted in 2012 among intentionally selected group of 50 high technology SMEs were used. Time range of research covered the period 2009-2011, while the spatial extent - Polish territory.
Author Łukasz Wściubiak (WZ / KZAZP)
Łukasz Wściubiak,,
- KZAZP
Other language title versionsBarriers to Patent Activity of High-Tech Small and Medium-Sized Enterprises in Poland
Journal seriesZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, ISSN 1899-8658, (B 8 pkt)
Issue year2016
Vol17
No3
Pages437-449
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishinnowacje, małe i średnie przedsiębiorstwa, ochrona patentowa, wysoka technologia
Keywords in Englishhigh technology, innovation, patent protection, small and medium-sized enterprises
Abstract in PolishJednym z najpoważniejszych wyzwań dla firm-innowatorów jest zapewnienie skutecznej ochrony własnych rozwiązań przed zbyt szybką imitacją ze strony konkurentów. Służyć temu mogą m.in. instrumenty prawne, w szczególności zaś - ochrona patentowa. Niestety, w przypadku wielu przedsiębiorstw dostęp do tego rodzaju instrumentów ochrony może być z różnych względów bardzo ograniczony. Problem ten dotyczy zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii (high-tech). Celem artykułu jest identyfikacja oraz ustalenie hierarchii barier utrudniających badanym przedsiębiorstwom korzystanie z systemu ochrony patentowej. W opracowaniu wykorzystano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w 2012 roku na celowo dobranej próbie 50 MŚP sektora high-tech z terenu całej Polski. Zakres czasowy badań obejmował lata 2009-2011.
DOIDOI:10.5604/18998658.1228294
URL https://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=142793#
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-01-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?