Reklama w serwisach społecznościowych - opinie użytkowników w świetle badań międzykulturowych

Małgorzata Bartosik-Purgat

Abstract

The popularity of social networking services and a vast group of users worldwide influence their significance in business activity of enterprises. They use social networking sites as tools in marketing communication, among other things. The aim of the article is to identify the opinions and attitudes of users of chosen social networking sites (Facebook and YouTube) towards advertisements that are placed there. Moreover, the author's intention is also to examine the correlation between the frequency of using chosen sites and users' opinions on advertisements. The analysis of the literature has been complemented with the results of the empirical study conducted in China, Poland, the United States and Turkey. Taking into account the differences between the studied cultural groups it needs to be indicated that the most positive attitude towards advertisements was shown by the Turkish respondents, while the least positive opinion (among the studied groups) was presented by the American and Chinese respondents.
Author Małgorzata Bartosik-Purgat (WGM / KZM)
Małgorzata Bartosik-Purgat,,
- Department of International Management
Other language title versionsAdvertising on Social Networking Sites - the Opinions of Users in the Light of Intercultural Research
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2016
No10
Pages33-40
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishserwisy społecznościowe, Facebook, YouTube, reklama, badania międzynarodowe
Keywords in Englishsocial services, Facebook, YouTube, advertising, international research
Abstract in PolishPopularność serwisów społecznościowych oraz duże grono użytkowników na całym świecie wpływa na ich znaczenie także w działalności przedsiębiorstw. Wykorzystują one serwisy społecznościowe m.in. jako instrumenty w komunikacji marketingowej. Celem artykułu jest identyfikacja opinii użytkowników wybranych serwisów społecznościowych (Facebooka i YouTube'a) na temat reklam tam zamieszczanych. Intencją autorki jest również eksploracja korelacji pomiędzy częstotliwością użytkowania wybranych serwisów a opiniami użytkowników na temat reklam. Analiza literatury została uzupełniona wynikami badań empirycznych, które przeprowadzono w Chinach, Polsce, Stanach Zjednoczonych i Turcji. Uwzględniając różnice pomiędzy badanymi grupami kulturowymi, należy wskazać, że najbardziej pozytywne nastawienie do reklam w prezentują respondenci tureccy, a najmniej pozytywne (spośród badanych) respondenci amerykańscy i chińscy.
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 09-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 09-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-10-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?