Anomalie rynkowe na polskim rynku kapitałowym w ujęciu empirycznym

Joanna Lizińska

Abstract

Purpose – A very large number of papers in the academic literature focused on market anomalies. They were very often associated with investment strategies enabling to achieve abnormal equity returns. Poland has a relatively young equity market. However, it has been strongly evolving during the last years. The study discusses the empirical results on equity anomalies for the Warsaw Stock Exchange. Design/methodology/approach – The ways of empirical tests on market anomalies vary from the very simple methods, to proposals of testing with GARCH models, many pricing models and complicated event studies. Findings – Polish stock market has changed over time in many ways. However, there are still many abnormal effects observed. Some of the anomalies tended to weaken substantially, some disappeared over time or reappear after some time, or even reverse themselves. Originality/value – The study discussed the empirical tests of investment strategies build on observed market anomalies for equities listed in Poland.
Author Joanna Lizińska (WZ / KFP)
Joanna Lizińska,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsMarket anomalies on the equity market in Poland – the survey of empirical studies
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2018
No2 (92)
Pages269-279
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishanomalie rynkowe, GPW, giełda, efektywność rynku, modele wyceny
Keywords in Englishmarket anomalies, exchange, market efficiency, pricing models
Abstract in PolishCel – Znacząca liczba opracowań naukowych koncentruje się na problematyce anomalii rynkowych. Bardzo często zjawisko to łączone jest z potencjalnymi strategiami inwestycyjnymi umożliwiającymi uzyskanie ponadnormalnych stóp zwrotu z akcji spółek. Polski rynek akcji jest relatywnie młody, jednakże w ostatnich latach silnie ewoluował i dojrzewał. W opracowaniu podjęto dyskusję nad anomaliami obserwowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Metodologia badania – Metody testowania anomalii różnią się w dość znacznym zakresie – od dość prostych poczynając, a na modelach GARCH i aplikacji wielu modeli wyceny i wieloetapowej i wielowariantowej analizie zdarzeń, kończąc. Wynik – W opracowaniu przedstawiono wyniki badań nad anomaliami rynkowymi dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wiele anomalii istnieje nieprzerwanie od wielu lat. Są jednak takie, których nasilenie zdaje się słabnąć, wzmacniać, czy nawet dochodzi do odwrócenia obserwowanych ponadnormalnych efektów. Oryginalność/wartość – W opracowaniu podjęto dyskusję nad istnieniem w Polsce anomalii rynkowych dokumentowanych na rozwiniętych rynkach kapitałowych.
DOIDOI:10.18276/frfu.2018.92-23
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/870/article/12883/
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruMierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?