Wpływ wybranych uwarunkowań działalności gospodarczej na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw

Anna Kozłowska , Agnieszka Szczepkowska-Flis

Abstract

The paper presents the results of the study, the aim of which was to determine the role of selected determinants of economic activity in the development of innovativeness of enterprises. The subject of the analyzes was the influence of the level of demand and supply barriers and market position of enterprises on the scale of innovations (product, process, and organization). Empirical research was conducted for Polish manufacturing industries, classified in the sector of high and low technology, during the years 2006-2014. The results revealed that organizational and marketing innovations were the least related to the determinants of economic activity. These types of innovations in both sectors depended primarily on demand factors. Process and product innovations depended in the low technology sector mainly on the supply-side barriers, and in the high technology sector both on demandside barriers and the company competitive position in foreign markets. The main conclusion of our research is that factors commonly named as "barriers to economic activity" do not have to limit the innovative activity, but they may be its driving force.
Author Anna Kozłowska (WZ / KM)
Anna Kozłowska,,
- Department of Microeconomics
, Agnieszka Szczepkowska-Flis (WT / KKG)
Agnieszka Szczepkowska-Flis,,
- Department of Business Activity
Other language title versionsInfluence of Chosen Conditions of Economic Activity on Innovation Activity of Enterprises
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No449
Pages329-339
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishaktywność innowacyjna, uwarunkowania działalności gospodarczej
Keywords in Englishinnovative activity, conditions of economic activity
Abstract in PolishW pracy zaprezentowano rezultaty badania, którego celem było określenie roli wybranych uwarunkowań działalności gospodarczej w kształtowaniu aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw. Badanie przeprowadzono dla branż polskiego przemysłu przetwórczego, sklasyfikowanych na sektor wysokiej i niskiej techniki, w latach 2006-2014. Analiza wykazała, że w najmniejszym stopniu powiązane z uwarunkowaniami działalności gospodarczej były innowacje organizacyjne i marketingowe, które niezależnie od poziomu stosowanej w branży technologii podlegały głównie oddziaływaniu czynników popytowych. Innowacje procesowe i produktowe w sektorze niskiej techniki zależały przede wszystkim od barier podażowych, w sektorze wysokiej techniki zaś kluczowe były bariery popytowe oraz pozycja przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. Czynniki powszechnie określane jako bariery działalności gospodarczej nie muszą ograniczać aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw, a wręcz mogą być jej siłą napędową.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.449.29
URL http://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=35870&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruEkonomia
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?