Determinanty decyzji wyboru usług medycyny estetycznej w świetle badań

Magdalena Ankiel , Anna Gogołek

Abstract

The market of aesthetic medicine services has been dynamically developing for years. The main determinants of the development of aesthetic medicine services are both consumer trends (related to the cult of beauty, the desire to maintain a young and attractive appearance, better health and body and skin condition), as well as the development of medical science, technology (creating new opportunities for the improvement of beauty, or eliminating body defects). Due to the growing interest of consumers/patients in minimally invasive aesthetic medicine treatments, all over the world – including Poland – the number of clinics providing services in the above range is significantly increasing. In the light of these facts, it is interesting to learn about the behavior of consumers/patients using aesthetic medicine services in Poland, including the determinants of the choice of services, determinants of satisfaction with services or the level of consumer awareness in the field of aesthetic medicine services. In this article, the authors present the results of marketing research into the determinants of purchasing behavior of consumers/ patients of Dr. Kuczyński’s Aesthetic Medicine Clinic in Poznań. The focus was on identifying the most popular aesthetic medicine treatments, determinants of clinic selection, assessment of the quality of services provided, and patients’ inclination to recommend the clinic to other people.
Author Magdalena Ankiel (WT / KMP)
Magdalena Ankiel,,
- Department of Product Marketing
, Anna Gogołek (WT / KMP)
Anna Gogołek,,
- Department of Product Marketing
Other language title versionsDeterminants of decision-making regarding the choice of aesthetic medicine services
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2018
No8 [CD]
Pages109-117
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmedycyna estetyczna, decyzje nabywcze, jakość usług medycznych, pacjent, satysfakcja
Keywords in Englishaesthetic medicine, purchasing decisions, quality of medical services, patient, satisfaction
Abstract in PolishRynek usług medycyny estetycznej od lat dynamicznie się rozwija. Głównymi determinantami rozwoju usług medycyny estetycznej są zarówno trendy konsumenckie (związane z kultem piękna, chęcią utrzymania młodego i atrakcyjnego wyglądu, większą dbałością o zdrowie i kondycje ciała i skóry), jak również rozwój nauk medycznych, techniki i technologii (stwarzających nowe możliwości poprawy urody czy też likwidowania defektów ciała). Ze względu na coraz większe zainteresowanie konsumentów-pacjentów mało inwazyjnymi zabiegami medycyny estetycznej, na całym świecie – w tym również w Polsce – znacząco zwiększa się liczba placówek (gabinetów i klinik) świadczących usługi z powyższego zakresu. W kontekście powyższego interesującą kwestią jest poznanie zachowań konsumentów/pacjentów korzystających z usług medycyny estetycznej w Polsce, w tym determinant wyboru usług, wyznaczników satysfakcji z usług czy też poziomu świadomości konsumentów w zakresie oferty usług medycyny estetycznej. W niniejszym artykule autorzy zaprezentowali wyniki badania marketingowego dotyczącego uwarunkowań zachowań nabywczych konsumentów/pacjentów Kliniki Medycyny Estetycznej dr. Kuczyńskiego w Poznaniu. W szczególności skupiono się na identyfikacji najbardziej popularnych zabiegów medycyny estetycznej, determinant wyboru kliniki, oceny poziomu jakości świadczonych usług oraz skłonności pacjentów do polecania kliniki innym osobom.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/cd_mir_08_2018.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?