Abdukcja w naukach o zarządzaniu

Marek Ciesielski

Abstract

The schemes of scientific cognition in management studies and the need of using the abduction in this discipline are strictly connected. This is where the aim of this article stems from to research the usefulness of abduction for the process of constructing the scientific cognition schemes in the context of already accepted schemes and simultaneously indicate the place of abduction in these schemes. Moreover, the aim of this article includes indicating the value of abduction in the heuristic processes themselves. The analysis of this issue indicates a clear need of using the abduction and even adopting the scientific cognition scheme which uses the deduction, abduction and induction. Altogether the presented approach forms a new methodological value.
Author Marek Ciesielski (WZ / KLiT)
Marek Ciesielski,,
- Department of Logistics and Transport
Other language title versionsAbduction in Management Studies
Journal seriesPrzegląd Organizacji, ISSN 0137-7221, (B 13 pkt)
Issue year2014
No11
Pages3-6
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishZarządzanie, Nauka, Procesy poznawcze, Metodologia nauki, Abdukcja
Abstract in PolishSchematy poznania naukowego w naukach o zarządzaniu oraz celowość stosowania w tej dyscyplinie abdukcji silnie się ze sobą wiążą. Stąd też cel tego artykułu to zbadanie przydatności abdukcji dla procesów konstruowania schematów poznania naukowego w kontekście schematów już powszechnie zaakceptowanych i jednocześnie wskazanie miejsca abdukcji w takich schematach. Nadto cel artykułu obejmuje wskazanie wartości abdukcji w samych procesach heurystycznych. Analiza tych zagadnień wskazuje na wyraźną potrzebę wykorzystania abdukcji, a nawet przyjęcia schematu poznania naukowego wykorzystującego dedukcję, abdukcję i indukcję. Tworzy to w sumie nową wartość metodologiczną.
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?