Kryzys zadłużenia Portoryko jako przykład kryzysu w kraju peryferyjnym unii walutowej

Paweł Śliwiński

Abstract

The article presents the causes and the proposals how to solve the debt crisis in Puerto Rico which is an example of the crisis in the periphery of a monetary union. Hypothesis analysed in this article is the thesis that the occurrence of some of the conditions considered in theory as the basis for optimum currency areas (centralized fiscal policy, unrestricted labour mobility) could be sometimes destabilizing in the case of large differences in the structure of economies of so called “core” and a periphery of the monetary union. The analysis results indicated that due to the fact that the cause of the debt crisis of Puerto Rico were structural problems in its economy, which contributed to the occurrence of excessive public sector debt, exit strategy from the debt crisis should include a comprehensive approach covering the structural reforms that increase the competitiveness of the island, the fiscal consolidation and debt restructuring.
Author Paweł Śliwiński (WGM / KFM)
Paweł Śliwiński,,
- Department of International Finance
Other language title versionsPuerto Rico Debt Crisis as an Example of The Crisis In The Peripheral Area Of A Currency Union
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No498
Pages351-362
Publication size in sheets0.55
ConferenceNauki Ekonomiczne w XXI wieku - dylematy, wyzwania, perspektywy, 21-09-2017 - 21-09-2017, Wrocław, Polska
Keywords in Polish unia walutowa, kryzys zadłużenia, kryzys w Portoryko, optymalny obszar walutowy
Keywords in Englishcurrency union, debt crisis, Puerto Rico crisis, optimal currency area
Abstract in PolishW artykule przedstawiono przyczyny zadłużenia Portoryko oraz strategie wyjścia z kryzysu, będącego przykładem kryzysu w kraju peryferyjnym unii walutowej. Analizowana jest teza, że występowanie niektórych uwarunkowań uznanych w teorii za podstawę tzw. optymalnych obszarów walutowych (scentralizowana polityka budżetowa, nieograniczona mobilność pracy) może okazać się destabilizujące w przypadku dużych różnic w strukturze gospodarek „jądra” i peryferii unii walutowej. Z uwagi na to, że przyczyną kryzysu zadłużenia Portoryko były problemy strukturalne tej gospodarki, które przyczyniły się do wystąpienia nadmiernego zadłużenia sektora publicznego wyspy, wyniki analizy wskazują, że strategia wyjścia z kryzysu zadłużenia powinna obejmować kompleksowe podejście, obejmujące – poza reformami strukturalnymi zwiększającymi konkurencyjność wyspy – również konsolidację fiskalną oraz restrukturyzację zadłużenia.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.498.32
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/81810
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeru Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy. Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?