Kryzys zadłużenia Portoryko jako przykład kryzysu w kraju peryferyjnym unii walutowej

Paweł Śliwiński

Abstract

The article presents the causes and the proposals how to solve the debt crisis in Puerto Rico which is an example of the crisis in the periphery of a monetary union. Hypothesis analysed in this article is the thesis that the occurrence of some of the conditions considered in theory as the basis for optimum currency areas (centralized fiscal policy, unrestricted labour mobility) could be sometimes destabilizing in the case of large differences in the structure of economies of so called “core” and a periphery of the monetary union. The analysis results indicated that due to the fact that the cause of the debt crisis of Puerto Rico were structural problems in its economy, which contributed to the occurrence of excessive public sector debt, exit strategy from the debt crisis should include a comprehensive approach covering the structural reforms that increase the competitiveness of the island, the fiscal consolidation and debt restructuring.
Autor Paweł Śliwiński (WGM / KFM)
Paweł Śliwiński
- Katedra Finansów Międzynarodowych
Inne wersje tytułuPuerto Rico Debt Crisis as an Example of The Crisis In The Peripheral Area Of A Currency Union
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Nr498
Paginacja351-362
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
KonferencjaNauki Ekonomiczne w XXI wieku - dylematy, wyzwania, perspektywy, 21-09-2017 - 21-09-2017, Wrocław, Polska
Słowa kluczowe w języku polskim unia walutowa, kryzys zadłużenia, kryzys w Portoryko, optymalny obszar walutowy
Słowa kluczowe w języku angielskimcurrency union, debt crisis, Puerto Rico crisis, optimal currency area
Streszczenie w języku polskimW artykule przedstawiono przyczyny zadłużenia Portoryko oraz strategie wyjścia z kryzysu, będącego przykładem kryzysu w kraju peryferyjnym unii walutowej. Analizowana jest teza, że występowanie niektórych uwarunkowań uznanych w teorii za podstawę tzw. optymalnych obszarów walutowych (scentralizowana polityka budżetowa, nieograniczona mobilność pracy) może okazać się destabilizujące w przypadku dużych różnic w strukturze gospodarek „jądra” i peryferii unii walutowej. Z uwagi na to, że przyczyną kryzysu zadłużenia Portoryko były problemy strukturalne tej gospodarki, które przyczyniły się do wystąpienia nadmiernego zadłużenia sektora publicznego wyspy, wyniki analizy wskazują, że strategia wyjścia z kryzysu zadłużenia powinna obejmować kompleksowe podejście, obejmujące – poza reformami strukturalnymi zwiększającymi konkurencyjność wyspy – również konsolidację fiskalną oraz restrukturyzację zadłużenia.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.498.32
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/81810
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeru Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy. Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?