Alternatywne podejście do analizy efektów BIZ w obszarze produktywności

Anna Kozłowska , Agnieszka Szczepkowska-Flis

Abstract

The purpose of the study was to estimate the impact of FDI on the components of aggregate productivity change (innovation effect and selection effect) in the European Union. We assumed that FDI is a factor not only generating processes described by these effects (innovation, imitation, knowledge diffusion, market selection and reallocation), but also modifying environment in which they undergo. We propose a hypothesis: FDI strengthens innovation and selection effects in productivity, and the larger the FDI stock the weaker its influence on these effects. The results of econometric research conducted for 24 EU member countries in 2000-2012 confirmed our hypothesis.
Author Anna Kozłowska (WZ / KM)
Anna Kozłowska,,
- Department of Microeconomics
, Agnieszka Szczepkowska-Flis (WT / KKG)
Agnieszka Szczepkowska-Flis,,
- Department of Business Activity
Other language title versionsFDI Effects on Productivity. An Alternative Approach
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No347
Pages251-261
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbezpośrednie inwestycje zagraniczne, produktywność czynników wytwórczych, ewometria
Keywords in Englishforeign direct investment, productivity, evometrics
Abstract in PolishCelem zaprezentowanych w niniejszym artykule badań było oszacowanie wpływu BIZ na komponenty zmian zagregowanej produktywności (efekt innowacji i efekt selekcji) w krajach Unii Europejskiej. W rozważaniach przyjęto, że BIZ są czynnikiem nie tylko generującym procesy opisane wyżej wymienionymi efektami (innowację, imitację, dyfuzję wiedzy, selekcję rynkową oraz realokację zasobów), ale także modyfikującym środowisko, w którym procesy te zachodzą. W pracy sformułowano następującą hipotezę badawczą: bezpośrednie inwestycje zagraniczne są czynnikiem wzmacniającym efekt innowacji i efekt selekcji w obszarze produktywności, przy czym wraz ze wzrostem zasobów BIZ w gospodarce goszczącej siła tego oddziaływania zmniejsza się. Rezultaty badania ekonometrycznego przeprowadzonego dla grupy krajów - członków UE w latach 2000-2012 pozwoliły na pozytywną weryfikację postawionej hipotezy.
DOIDOI:10.15611/pn.2014.347.23
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruEkonomia
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?