Aktywność informacyjna konsumentów na rynku żywności prozdrowotnej – wybrane aspekty

Renata Nestorowicz

Abstract

The article describes the activity of consumer information on health-oriented food market. This activity is an attempt to reduce the information asymmetry prevailing in the market. It discusses factors influencing the increase or decrease in the activity of consumer information. In the empirical part author focuses on consumer knowledge, shows the differences in consumer information activities undertaken in groups distinguished by different declared level of knowledge about the food products they buy.
Author Renata Nestorowicz (WZ / KSM)
Renata Nestorowicz,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsConsumers' Information Activity on the Health-oriented Food Market - Selected Aspects
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No11 [CD]
Pages415-425
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish aktywność informacyjna konsumentów, żywność prozdrowotna, redukowanie asymetrii informacji
Abstract in PolishArtykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Jest on poświęcony aktywności informacyjnej konsumentów na rynku żywności prozdrowotnej. Aktywność ta traktowana jest jako próba redukowania asymetrii informacji panującej na rynku. Rozważania dotyczą działań, jakie konsument może podjąć, aby niwelować asymetrię informacji. Omówiono również czynniki wpływające na wzrost lub spadek aktywności informacyjnej konsumentów. W części empirycznej skupiono się na wiedzy konsumentów, przedstawiono różnice w podejmowanych aktywnościach informacyjnych konsumentów w grupach wyróżnionych ze względu na różny deklarowany poziom wiedzy na temat kupowanych produktów żywnościowych.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?