Raportowanie wskaźników finansowych przez spółki publiczne

Marek Masztalerz

Abstract

Artykuł jest efektem oryginalnego badania empirycznego i uzupełnia lukę poznawczą, gdyż w dotychczasowych badaniach nad raportowaniem wskaźników finansowych nie dokonywano porównań pomiędzy różnymi typami komunikatów. Celem artykułu jest ustalenie i porównanie zakresu dobrowolnych ujawnień wskaźników finansowych w różnych komunikatach spółek publicznych wchodzących w skład indeksu WIG20. Badanie polegało na analizie zawartości komunikatów umieszczanych przez spółki na stronach internetowych, takich jak sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności, raport audytora, list prezesa do akcjonariuszy, prezentacja wyników dla inwestorów, arkusz kalkulacyjny z danymi finansowymi oraz dane publikowane bezpośrednio na stronie internetowej. Łącznie zbadano 106 komunikatów. Wykorzystano metodę analizy treści, analizy opisowej, analizy porównawczej i metodę indukcji. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że wybrane wskaźniki finansowe (z łącznej liczby 22 raportowanych wskaźników w badanej populacji) są prezentowane w różnych komunikatach, przy czym spółki dokonują odmiennych wyborów odnośnie rodzaju wskaźników, miejsca publikacji i stosowanych formuł obliczeniowych. Największą popularnością cieszyły się wskaźniki oparte na mierniku EBITDA, co jest zaskakujące.
Author Marek Masztalerz (WZ / KR)
Marek Masztalerz,,
- Department of Accounting
Journal seriesZeszyty Teoretyczne Rachunkowości, ISSN 1641-4381, e-ISSN 2391-677X, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol103
No159
Pages99-118
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishwskaźnik finansowy, raportowanie, relacje inwestorskie, komunikacja w rachunkowości
Keywords in Englishfinancial ratio, reporting, investor relations, accounting communication
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.3077
URL https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=190653
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 09-12-2020, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2021-05-01)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?