Efektywność szacowania podstawy opodatkowania

Michał Ginter

Abstract

Avoiding paying taxes, if is becomes a common phenomenon, inevitably leads to the collapse of public finances. The aim of this publication is to discuss basic tax estimation, the presentation of the essence of the matter and its efficiency evaluation. The important part of the publication is an analysis of the effectiveness of estimating the tax base on the basis of information provided by a epresentative group of tax offices. The study included the results of the study group offices in the 2007–2011 period. The paper also evaluated the effectiveness of estimating the tax base in the light of the case law of administrative courts. The study shows the small importance of the institution of estimating a tax base as an effective mechanism for reducing the tax gap in Poland. This shows the need for a further reform of the Polish tax system, to simplify tax structure
Author Michał Ginter (WZ / KM)
Michał Ginter,,
- Department of Microeconomics
Other language title versionsEfficiency of the Tax Base Assessment
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2015
No2 (6) 2015
Pages55-69
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishpodatek, luka podatkowa, wpływy podatkowe
Keywords in Englishtax, tax gap, tax revenues
Abstract in PolishUchylanie się od płacenia podatków, jeśli staje się zjawiskiem powszechnym, nieuchronnie prowadzi do zapaści finansów publicznych. Cele niniejszego artykułu to omówienie instytucji oszacowania podstawy opodatkowania, przedstawienie jej istoty oraz ocena efektywności jej stosowania. Badaniem objęto wyniki postępowań w badanej grupie urzędów w latach 2007-2011. Dokonano także analizy skuteczności szacowania podstawy opodatkowania w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych. Przeprowadzone badania dowodzą niewielkiego znaczenia instytucji szacowania podstawy opodatkowania w roli skutecznego mechanizmu ograniczania luki podatkowej w Polsce. Wskazuje to na potrzebę dalszego reformowania polskiego systemu podatkowego zmierzającego do uproszczenia konstrukcji podatków.
DOIDOI:10.15611/e21.2015.2.04
URL http://www.dbc.wroc.pl/Content/30170/Ginter_Efektywnosc_Szacowania_Podstawy_Opodatkowania_2015.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?