O ekonomizacji i gotowości do niej wśród gdyńskich organizacji pozarządowych - motywy, procesy, kierunki

Agnieszka Chomiuk , Marzena Starnawska

Abstract

This paper is a study on NGOs and their economization process. It provides definitions of economization, and explains that NGOs undertake it because of the need of: securing own economic stability and independence from public sector. The current research on NGOs indicates that one of the most important challenges they face is future, long-term planning, which in turn is dependent on stable and diversified sources of revenues, independent from public funds and grants. One of the main issues discussed among NGOs is their economic stability and professionalization of their activities. These challenges have a lot in research is to evaluate if and how NGOs are ready to undertake economization process and to identify what are the resources and competences required and what are the barriers involved. The conclusions provided are based on the secondary data analysis and survey among NGOs from Gdynia.
Author Agnieszka Chomiuk (UEP)
Agnieszka Chomiuk,,
- Poznań University of Economics and Business
, Marzena Starnawska - Gdańsk University of Technology (PG), MNiSW [80]
Marzena Starnawska,,
-
Other language title versionsEconomization and Readiness for Economization Among Non-Government Organizations in Gdynia City - Motives, Process, Direction
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No455
Pages44-66
Publication size in sheets1.1
Keywords in Polishorganizacje pozarządowe, ekonomizacja, gotowość do ekonomizacji, ekonomia społeczna
Keywords in EnglishNGOs, economization, readiness for economization, social economy
Abstract in PolishArtykuł podejmuje tematykę gotowości organizacji pozarządowych do ekonomizacji. Przytacza definicję pojęcia oraz wskazuje na powody rozwijania przedsiębiorczości społecznej w organizacjach. Pojęcie ekonomizacji umiejscowione jest na szerszym tle - przedsiębiorczości społecznej oraz sektora pozarządowego. Współczesne analizy funkcjonowania organizacji wskazują, że jednym z istotnych wyzwań, przed jakim stają, jest długofalowe planowanie przyszłości, oparte na zdywersyfikowanych źródłach przychodów, w oderwaniu od, projektów i środków publicznych. Szukanie sposobu na stabilizację finansową organizacji to popularne kwestie, oznaczające ekonomizację NGO. W artykule autorki analizują sytuację organizacji pozarządowych w Gdyni. Celem ich dociekań jest ocena ich gotowości do ekonomizacji, jak również identyfikacja zasobów oraz barier towarzyszących temu procesowi. Swoje wnioski opierają na analizie danych zastanych oraz wynikach przeprowadzonego sondażu diagnostycznego.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.455.03
URL http://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=36038&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 17-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?