Finansyzacja i jej skutki w sprawozdaniu finansowym polskich spółek giełdowych branży paliwowej

Marzena Remlein

Abstract

The subject of this paper is financialisation and its effects as presented in the financial statements. The first part explains the essence and features of financialisation in macro- and microeconomic perspective. Next, the effects of financialisation, i.e. financial assets presented in financial statements, are discussed. The last part is devoted to the empirical study, the aim of which was to identify the effects of financialisation in Polish companies. It includes analysis of financial assets presented in the statement of financial position of the surveyed companies.
Author Marzena Remlein (WZ / KR)
Marzena Remlein,,
- Department of Accounting
Other language title versionsFinancialisation in the Activity of Polish Listed Companies
Journal seriesZeszyty Teoretyczne Rachunkowości, ISSN 1641-4381, e-ISSN 2391-677X, (B 15 pkt)
Issue year2015
Vol82
No137
Pages129-139
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishfinansyzacja, aktywa finansowe
Keywords in Englishfinancialisation, financial assets
Abstract in PolishPrzedmiotem niniejszego opracowania jest zjawisko finansyzacji oraz jego skutki prezentowane w sprawozdaniu finansowym. W pierwszej części przedstawiono istotę i cechy charakterystyczne finansyzacji w ujęciu makro- i mikroekonomicznym. W dalszej kolejności omówiono skutki finansyzacji, tj. aktywa finansowe ujęte w sprawozdaniu finansowym. Ostatnia część opracowania została poświęcona badaniu empirycznemu, którego celem było zidentyfikowanie skutków finansyzacji w działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw. Analizie poddano aktywa finansowe zaprezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej badanych spółek. Osiągnięcie celu opracowania wymagało zastosowania adekwatnych metod badawczych. Posłużono się metodą analizy literatury i regulacji prawnych oraz metodami z zakresu analizy finansowej.
DOIDOI:10.5604/16414381.1155819
URL https://ztr.skwp.pl/api/files/view/189227.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*22 (2020-07-06)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?