The relationship between the perception of the companyand employee attitude in the context of CSR – the results of the empirical study

Magdalena Stefańska

Abstract

The considerations in this article address the issue of the relationship between the perception of the organization and the attitude of employees from the perspective of the employer’s activities in the area of social responsibility. Several conclusions were made, based on both literature studies and empirical studies conducted among the employees of trade companies. Firstly, the existence of a connection between the perception of the employer and the level of their involvement in CSR activities was confirmed. The relationship between the perception of the organization and the influence of the immediate manager on this evaluation was also indicated. However, no relationship was found between the selected pro-environmental activities of the employee undertaken on a personal level, and their level of involvement in the workplace, or their perception of the employer.
Author Magdalena Stefańska (WZ / KSM)
Magdalena Stefańska,,
- Department of Marketing Strategies
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No520
Pages136-149
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polish CSR, zaangażowanie pracowników, postrzeganie pracodawcy, sieci handlowe
Keywords in EnglishCSR, employees engagement, perception of the employer, trade organizations
Abstract in PolishRozważania zawarte w niniejszym artykule podejmują zagadnienie relacji między postrzeganiem organizacji a postawą pracowników z perspektywy działań pracodawcy w obszarze społecznej odpowiedzialności. Na podstawie studiów literaturowych i badań empirycznych przeprowadzonych wśród pracowników firm handlowych sformułowano kilka wniosków. Po pierwsze, potwierdzono istnienie związku między postrzeganiem pracodawcy a poziomem jego zaangażowania w działania CSR. Wskazano na obecność związku między postrzeganiem organizacji a wpływem bezpośredniego przełożonego na tę ocenę. Nie wykazano jednak związku między wybranymi działaniami proekologicznymi pracownika na gruncie prywatnym a jego zaangażowaniem w miejscu pracy oraz postrzeganiem pracodawcy.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.520.12
URL www.dbc.wroc.pl/publication/93289
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruSocial Responsibility of Organizations Measurability of Social Impact
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?