Wymiary nowych mediów a reinterpretacja pojęcia konsumenta w teoriach marketingowych

Marcin Wieczerzycki

Abstract

The premise of this paper is that the way we experience reality is hugely influenced by mediating technology. This concept, expressed by M. McLuhan in his famous words "medium is the message" serves as a starting point for examination of the influence, that the new media, especially the Internet, exercise on consumer behavior and, in consequence, on the way, that the notion of consumer has been constructed within contemporary marketing theories. The purpose of this paper is to propose a coherent characteristic of contemporary consumers, "symmetrical" to the list of dimensions of new media, as proposed by D. McQuail, and to explain how this reinterpretation of the notion of consumer influences the evolution of marketing theories.
Author Marcin Wieczerzycki (WGM / KMM)
Marcin Wieczerzycki,,
- Department of International Marketing
Other language title versionsNew Media Dimensions and a Reinterpretation of the Notion of a Consumer in Marketing Theories
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No10
Pages11-18
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish nowe media, Internet, B2C, konsument, prosument
Abstract in PolishW niniejszym artykule w charakterze założenia przyjmuje się, iż sposób postrzegania rzeczywistości w znacznej mierze determinowany jest przez rodzaj zapośredniczającego ją medium. Owa myśl, wyrażona po raz pierwszy przez M. McLuhana w słowach "środek przekazu sam jest przekazem", stanowi punkt wyjścia dla rozważań nad wpływem, jaki istota nowych mediów, a zwłaszcza Internetu wywiera na zachowania konsumentów i w konsekwencji na sposób, w jaki pojęcie konsumenta jest konstruowane w ramach współczesnych teorii marketingowych. Celem artykułu jest zaproponowanie spójnej charakterystyki współczesnych konsumentów, "symetrycznej" względem listy wymiarów nowych mediów stworzonej przez D. McQuaila, oraz wskazanie, w jaki sposób owa reinterpretacja pojęcia konsumenta wpływa na rozwój teorii marketingowych.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*10 (2020-09-22)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?