Techniki badawcze wykorzystywane w badaniu cyklu życia gospodarstwa domowego

Tomasz Olejniczak

Abstract

Determinants of consumer behavior process and mechanisms of behavior are reflected in models of consumer behavior. A variety of factors determining consumer behavior is taken into account in models to a varying extent. One of important determinants is the household life cycle, which involves changing the behavior of consumers (household members) together with the maturation of people who form it. Research of the life cycle, as well as the study of consumers behavior that are at different stages of its duration, is based on the use of various techniques. The article is illustrative and its goal is to present the application of various techniques for determining household behavior (and its members) on different phases of its life cycle.
Author Tomasz Olejniczak (WT / KMP)
Tomasz Olejniczak,,
- Department of Product Marketing
Other language title versionsResearch Techniques Used in the Study of the Household Life Cycle
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No336
Pages174-184
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishgospodarstwo domowe, zachowania konsumentów, cykl życia rodziny, techniki badawcze badań marketingowych
Abstract in PolishUwarunkowania przebiegu procesu postępowania konsumentów oraz mechanizmy zachowań znajdują odzwierciedlenie w modelach zachowań konsumentów. W różnym zakresie, wymiarze w modelach bierze się pod uwagę różnorodne czynniki determinujące zachowania konsumentów. Jednym z istotnym uwarunkowań jest cykl życia gospodarstwa domowego, zakładający zmianę zachowań konsumentów (członków gospodarstwa) w miarę dojrzewania osób je tworzących. Badania cyklu życia, jak również zachowań konsumentów znajdujących się w poszczególnych fazach jego trwania, opierają się na wykorzystaniu różnorodnych technik badawczych. Artykuł ma charakter poglądowy i jego celem jest prezentacja zastosowania zróżnicowanych technik pozwalających określić zachowania gospodarstwa domowego (i jego członków) w poszczególnych fazach cyklu jego życia.
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruBadania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?