Ekonomia w dobie finansyzacji gospodarki

Marek Ratajczak

Abstract

Towards the end of the first decade of the twenty first century, when the first symptoms of a crisis in the world economy appeared, the discussion on the condition of economic sciences became more lively. The author presents his view of the necessary changes in economy, which account, among others, for its 'financisation.' Economics as a social science must undergo constant transformations along with the changes occurring in the subject of its interest. Even the most advanced (in formal categories) tools enabling cognition of the real world cannot fully ensure effective prediction in the economic sphere. Notwithstanding the above, the scientific status of economy should not be undermined.
Author Marek Ratajczak (WE / KMiBR)
Marek Ratajczak,,
- KMiBR
Other language title versionsEconom ICS in the age of 'financisation ' of Economy
Journal seriesRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, (B 11 pkt)
Issue year2014
Vol76
No2
Pages259-270
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polish finansyzacja, ekonomia, rozwój
Abstract in PolishPod koniec pierwszej dekady XXI w. wraz z początkiem zjawisk kryzysowych w gospodarce światowej uległa znacznemu ożywieniu dyskusja na temat kondycji nauk ekonomicznych. W artykule zaprezentowano poglądy autora na pożądane zmiany w ekonomii wynikające m.in. z uwzględnienia finansyzacji gospodarki. Ekonomia jako nauka społeczna musi ulegać ciągłym przeobrażeniom wraz ze zmianami zachodzącymi w przedmiocie jej poznania. Nawet najbardziej zaawansowane w kategoriach formalnych narzędzia poznania świata realnego nie są w stanie zapewnić możliwości w pełni skutecznego przewidywania przyszłości w sferze ekonomicznej. Nie oznacza to jednak, że można podważać naukowy status ekonomii.
DOIDOI:10.14746/rpeis.2014.76.2.19
URL https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/1786
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*13 (2020-07-31)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?