Jak zmienić kontakty w korzystne relacje - wyniki badań empirycznych

Milena Ratajczak-Mrozek , Krystian Barłożewski

Abstract

The aim of the article is to provide answers to two research questions. Firstly, in business practice, what is needed to convert a contact into a beneficial relationship. Secondly, whether numerous personal contacts, the so-called "connections" are sufficient to achieve sustained success in creating business relationships. The authors responded to these ques-tions by using the results of research conducted among 419 companies. As a result, they proposed a scheme of development process from a contact to a beneficial relationship.
Autor Milena Ratajczak-Mrozek (WGM / KMM)
Milena Ratajczak-Mrozek
- Katedra Marketingu Międzynarodowego
, Krystian Barłożewski - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Krystian Barłożewski
-
Inne wersje tytułuHow to change contracts into beneficial relationships - the results of empirical research
Tytuł czasopisma/seriiKwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, ISSN 1896-656X, (B 9 pkt)
Rok wydania2017
Nr2
Paginacja51-57
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimrelacje biznesowe, sieci biznesowe
Słowa kluczowe w języku angielskimrelationship, business networks, interorganizational collaboration
Streszczenie w języku polskimArtykuł ma na celu uzyskanie odpowiedzi na dwa pytania badawcze. Po pierwsze, co w praktyce prowadzenia biznesu jest potrzebne do przekształcenia kontaktu w przynoszącą korzyść relację? I po drugie, czy liczne kontakty osobiste, czyli tak zwane "znajomości" są wystarczające do osiągnięcia trwałego sukcesu w budowaniu relacji biznesowych? Autorzy udzielili odpowiedzi na pytania korzystając z wyników badań przeprowadzonych wśród 419 przedsiębiorstw. W efekcie zaproponowali także schemat procesu rozwoju od kontaktu do korzystnej relacji.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0010.4679
URL https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1494
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 08-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?