Religious Prohibitions and Investment: the Effect of the Islamic Moral Code on Investment in Foreign Debt Securities

Paweł Niszczota

Abstract

The purpose of this study is to investigate whether religious prohibitions have a significant impact on the propensity to invest in foreign securities. We do this by exploring the effect of the Islamic prohibition of interest, which as we hypothesize, should impact the level of investment in foreign debt securities made from countries with a high Muslim population. We perform a panel regression analysis that gives support for this hypothesis, by demonstrating a negative relationship between the value of investments in foreign debt securities and the percentage of Muslims in the population of the investing country. Our results are robust to the inclusion of several other factors that could impact investment - including culture-related ones - and the use of different estimation procedures and dependent variables.
Author Paweł Niszczota (WGM / KFM)
Paweł Niszczota,,
- Department of International Finance
Other language title versionsZakazy religijne a inwestycje: wpływ islamskiego kodeksu moralnego na inwestycje w zagraniczne papiery dłużne
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2014
No65
Pages299-308
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinwestycje portfelowe, rynek obligacji, religia, szariat, finanse islamskie
Keywords in Englishforeign portfolio investments, bond markets, religion, Sharia, Islamic finance
Abstract in PolishW artykule dokonano oceny wpływu istniejącego w religii islamskiej zakazu pobierania odsetek na inwestycje w zagraniczne papiery dłużne. Zgodnie z przyjętą w pracy hipotezą, zakaz ten powinien wpłynąć na poziom inwestycji z krajów zamieszkanych przez względnie dużą liczbę Muzułmanów. Wyniki analizy regresji dla danych panelowych dostarczyły wyniki będące zbieżne z przyjętą hipotezą tj. dane sugerują istnienie negatywnej relacji między wartością inwestycji w zagraniczne papiery dłużne a udziałem Muzułmanów w populacji kraju inwestującego. Uzyskane wyniki uwzględniają wpływ innych czynników oddziaływujących na skalę inwestycji - w tym czynników o charakterze kulturowym - i są zbieżne dla wszystkich wykorzystanych metod estymacji i postaci zmiennej zależnej.
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/65-2014/FRFU-65-299.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 7.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruZarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?