Rola zarządzania wartością klienta w osiąganiu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Paweł Bartkowiak

Abstract

Customer value management is one of the basic areas of managerial decision. It includes activities that lead to an increase of customer loyalty and analyze customer profitably. As a consequence an effective customer management strategy may become an important source of competitive advantage. The process of customer value management is multilayered, therefore its effects are difficult to predict. To verify the importance of customer value management for achieving competitive advantage an empirical research was conducted. The results of the study made it possible to identify customer value management areas that vary companies based on achieved competitive advantage.
Author Paweł Bartkowiak (WZ / KZS)
Paweł Bartkowiak,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsThe Role of Customer Value Management in Achieving Company's Competitive Advantage
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No5 [CD]
Pages236-243
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwartość klienta, przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa
Keywords in Englishcustomer value management, company’s competitive advantage
Abstract in PolishZarządzanie wartością klienta jest jednym z podstawowych obszarów decyzji menedżerskich w przedsiębiorstwie. Działania w tym zakresie sprowadzają się najczęściej do zwiększania lojalności klientów oraz analizowania poziomu ich zyskowności. Powoduje to, że efektywna strategia zarządzania klientami stać się może istotnym źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Proces zarządzania wartością klienta jest wieloaspektowy, przez co jego efekty są trudne do jednoznacznego prognozowania. Podstawowym celem niniejszego opracowania jest weryfikacja znaczenia zarządzania wartością klienta w osiąganiu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Jego realizacja wymagała przeprowadzenia badań empirycznych, których rezultaty pozwoliły na wskazanie tych obszarów zarządzania wartością klienta, w zakresie których występuje różnicowanie przedsiębiorstw ze względu na osiąganie przewagi konkurencyjnej na rynku.
URL http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/konferencja_5_2014.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-06-14)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?