The role of crowdfunding in reducing the equity gap in Poland

Michał Łukowski , Piotr Zygmanowski

Abstract

The aim of the paper is to verify if equity crowdfunding has an impact on equity gap reduction among early stage companies in Poland. The analysis is based on crowdfunding campaigns organized on the three most popular platforms in Poland during the 2015–2019 period. The presented research on equity crowdfunding allowed the main goal of the paper to be accomplished, namely to characterize equity crowdfunding in Poland. The results obtained also enabled equity crowdfunding to be placed among other equity capital sources for companies in the early stages of development. The results of the study verify the hypothesis that equity crowdfunding has an impact on equity gap reduction among Polish early stage companies. Our key findings prove that equity crowdfunding in Poland is mainly used by relatively small, early stage companies that operate in various sectors. Another finding is that most of the companies raised capital that qualifies as the Macmillan gap. We also proved that there is a relatively high level of information asymmetry among equity crowdfunding campaigns and provided our own definition of equity crowdfunding.
Author Michał Łukowski (WE / KTPiPP)
Michał Łukowski,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
, Piotr Zygmanowski (WE / KTPiPP)
Piotr Zygmanowski,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Journal seriesRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, e-ISSN 2543-9170, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
Vol81
No3
Pages185-201
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishcrowdfunding udziałowy, luka kapitałowa, oferty publiczne, emitenci
Keywords in Englishequity crowdfunding; equity gap; public offerings; offering company
Abstract in PolishW niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy crowdfunding udziałowy wpływa na ograniczenie luki kapitałowej wśród przedsiębiorstw na wczesnych etapach rozwoju w Polsce. W badaniach odniesiono się do kampanii crowdfundingowych przeprowadzonych na trzech najpopularniejszych platformach w Polsce w okresie 2015–2019. Otrzymane wyniki pozwoliły na realizację celu głównego, tj. scharakteryzowanie equity crowdfundingu w Polsce oraz umiejscowienie go pośród innych źródeł kapitału o charakterze udziałowym. Uzyskane wyniki potwierdzają przyjętą hipotezę główną, stanowiącą, że crowdfunding udziałowy ogranicza lukę kapitałową wśród przedsiębiorstw na wczesnych etapach rozwoju w Polsce. W ramach przeprowadzonych badań dowiedziono, że z crowdfundingu udziałowego w Polsce korzystają głównie na wczesnych etapach rozwoju niewielkie spółki z branż wysoko rozwiniętych. Jednocześnie zdecydowana większość z analizowanych projektów w ramach crowdfundingu udziałowego zakończyła się pozyskaniem kapitału mieszczącego się w luce kapitałowej Macmillana. Ponadto wykazano wysoką asymetrię informacji pomiędzy emitentem a inwestorem uczestniczącym w kampanii crowdfundingowej i zaproponowano autorską definicję crowdfundingu udziałowego.
DOIDOI:10.14746/rpeis.2019.81.3.12
URL https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/19919
Languageen angielski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 15-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?