Imitacja w epoce innowacji - dylemat i paradoks współczesnego zarządzania

Kazimierz Krzakiewicz , Szymon Cyfert

Abstract

The purpose of the this article is to discuss the nature and essence of imitation and its impact on the dynamic capabilities management process. The study attempts to outline the concept of dynamic capabilities, define the concept of innovation and imitation and subsequently discuss the relationship between innovation and imitation in the contex of dynamic capability of the organization.
Author Kazimierz Krzakiewicz (WZ / KTOiZ)
Kazimierz Krzakiewicz,,
- Department of Organisation and Management Theory
, Szymon Cyfert (WZ / KTOiZ)
Szymon Cyfert,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsImitation in The Period of Innovation - Dilemma and The Paradox of Contemporary Management
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No420
Pages179-196
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishimitacja, innowacje, paradoksy zarządzania
Keywords in Englishimitation, innovation, management paradoxes
Abstract in PolishU podstaw opracowania leży założenie, iż imitację należy uznać nie tylko za działanie krytyczne z perspektywy długookresowego przetrwania i rozwoju organizacji (podobnie jak ma to miejsce w przypadku innowacji), lecz także za przedsięwzięcia niezbędne dla zapewnienia efektywności procesów innowacyjnych jako takich. Imitacja stanowi rzadką i złożoną zdolność strategiczną, którą organizacje powinny we właściwy sposób rozwijać i umiejętnie wykorzystywać. Imitatorzy dostarczają odbiorcom nie tylko udoskonalony, lecz także tańszy produkt. W opracowaniu, włączając się w dyskusję nad procesami innowacji w kształtowaniu dynamicznych zdolności organizacji, podjęto próbę przedstawienia natury i istoty imitacji, wskazując na korzyści wynikające z umiejętnego kopiowania działań innych podmiotów.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.420.16
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=32271&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2021-07-23)
Additional fields
Tytuł numeruStrategie. Procesy i praktyki
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?