Resistant starch as functional food ingradient

Hanna Śmigielska , Jacek Lewandowicz

Abstract

In Europe, functional food usually means a specially designed food product which show a beneficial, documented impact upon health, which results from the presence of nutrients traditionally considered as necessary for human body. The term “functional food” is very broad, because it may include conventional food products that are naturally rich in components that have beneficial effect on health or products with such components added. Resistant starch (RS), refers to the fraction of starch or starch products, that resist digestion in the small intestine, thus reaching the colon. Therefore resistant starch can be fermented by human gastrointestinal microbiota, which may result in increased growth of beneficial bacteria. Resistant starch naturally occurs in variety of food products, but may be also added in form of different preparations, either isolated from naturally rich sources or manufactured by physical and/or chemical modification. Because starch products that contain RS have been consumed by people and animals for thousands of years it can be considered as safe functional food ingredient. The paper presents the characteristics of different types of resistant starch and their role in improvement of the human health. Moreover, the applicability of resistant starch preparations for thickening of different food products is discussed. The use of type 4 resistant starch as a thickening agent of semisolid food products may be particularly effective, as apart from the prebiotic effect, it can positively influence the texture, rheological properties and colour. Especially preparations derived from normal potato and waxy corn starch are found useful, due to their strong texture promoting properties and applicability in food product that are emulsions and suspensions.
Author Hanna Śmigielska (WT / KPPJ)
Hanna Śmigielska,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
, Jacek Lewandowicz (WT / KPPJ)
Jacek Lewandowicz,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
Pages162-173
Publication size in sheets0.55
Book Śmigielska Hanna (eds.): Current trends in commodity science : food safety and analysis of bioactive substances, 2017, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISBN 978-83-948206-1-9, 202 p.
Keywords in Polishskrobia oporna, właściwości zagęszczające, prebiotyki, żywność funkcjonalna
Keywords in Englishresistant starch, thickening properties, prebiotic, functional foods
Abstract in PolishW Europie funkcjonalna żywność oznacza zazwyczaj specjalnie zaprojektowany produkt spożywczy, który wykazuje: korzystne, udokumentowane oddziaływanie na zdrowie, które wynika z obecności składników odżywczych tradycyjnie uważanych za niezbędne dla ludzkiego organizmu. Określenie "żywność funkcjonalna" jest bardzo szerokie, ponieważ może zawierać konwencjonalne produkty spożywcze, które są naturalnie bogate w składniki, które mają korzystny wpływ na zdrowie lub produkty które mają dodane takie składniki. Termin skrobia oporna (RS) odnosi się do frakcji skrobi lub produktów skrobiowych, które nie są trawione w jelicie cienkim, dochodząc w ten sposób do okrężnicy. Dlatego też skrobia oporna może być fermentowana przez ludzką mikrobiotę żołądkowo-jelitową, co może prowadzić do wzrostu korzystnych bakterii w świetle jelita. Skrobia oporna występuje naturalnie w różnych produktach spożywczych, ale może być również dodawana w postaci różnych preparatów, wyizolowanych z naturalnie bogatych źródeł lub wytwarzanych fizycznie i/lub chemicznie modyfikowanych. Ponieważ produkty skrobiowe zawierające skrobię RS są spożywane przez ludzi i zwierzęta przez tysiące lat, można je uznać za bezpieczny funkcjonalny składnik żywności. W artykule przedstawiono charakterystykę różnych typów skrobi opornej oraz ich rolę w poprawie stanu ludzkiego zdrowia. Ponadto omówiono zastosowanie preparatów skrobi opornych do zagęszczania różnych produktów spożywczych. Użycie skrobi opornej typu 4. jako środka zagęszczającego do półstałych produktów spożywczych może być szczególnie skuteczne, ponieważ poza efektem prebiotycznym może mieć pozytywny wpływ na teksturę, właściwości reologiczne i kolor. Zwłaszcza preparaty otrzymane z normalnej skrobi ziemniaczanej i woskowej skrobi kukurydzianej są przydatne, ze względu na ich silne właściwości poprawiające teksturę i możliwość stosowania w produktach spożywczych, które są emulsjami i zawiesinami.
URL https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKxIbXyJvbAhWsJ5oKHS5HD48QFgg4MAE&url=http%3A%2F%2Fue.poznan.pl%2Fdata%2Fupload%2Farticles%2F20170918%2F20860470214250919%2Ffood-safety-and-analysis.pdf&usg=AOvVaw3-YgPwfvYV4IbOPfXRTuD9
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 19-03-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?