Rynek pierwotny w Poznaniu z perspektywy sprzedających i kupujących mieszkania

Piotr Bartkowiak , Łukasz Strączkowski

Abstract

Poznan housing market belongs to dynamically developing local markets. Recently, you can hear more and more opinions about the improvement of the market situation − growing housing demand, more apartments offered for sale, and a higher level of prices for new premises.Bearing in mind the quoted opinions, the aim of the article was to present the situa-tion on the local housing market in Poznan in 2013-2017 and in the first quarter of 2018, in terms of supply and sale prices of flats and local housing demand.The basis for consideration are studies of the housing offer conducted within the monitoring of the local housing market and surveys conducted among 25 developers representing the supply on the housing market regarding the market assessment and the behavior of home buyers.The research allowed to determine the structure of the offer of apartments sold by developers and the preferences of people purchasing premises on the primary market in Poznań. A comparison of the results of the study let to confirm that there is quite a big discrepancy between the offer price of 1 sq m of housing space and the estimated aver-age price acceptable by buyers, and the fact that there are quite large mismatches be-tween the developers’ offer and the preferences of people interested in buying an apart-ment in the primary market in Poznań. This may have serious consequences for the market (on the demand side, it may consolidate its unfavorable structure, on the supply side, among others, problems with the sale of some flats, and, as a consequence, worsen-ing investment profitability ratios)
Author Piotr Bartkowiak (WZ / KIiN)
Piotr Bartkowiak,,
- Department of Investment and Real Estate
, Łukasz Strączkowski (WZ / KIiN)
Łukasz Strączkowski,,
- Department of Investment and Real Estate
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (0 pkt)
Issue year2019
No382
Pages9-23
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishpierwotny rynek mieszkaniowy, ocena rynku mieszkaniowego
Keywords in Englishprimary residential market, housing market assessment
Abstract in PolishPoznański rynek mieszkaniowy należy do dynamicznie rozwijających się rynków lokalnych. W ostatnim czasie (lata 2014-2017) coraz częściej można usłyszeć opinię o poprawie sytuacji na rynku − rosnącym popycie mieszkaniowym, większej liczbie mieszkań oferowanych do sprzedaży, a także wyższym poziomie cen nowych lokali. Mając na uwadze przytoczone opinie, za cel artykułu przyjęto przedstawienie sytuacji na lokalnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu w latach 2013-2017 oraz w I kwartale 2018 roku w zakresie podaży i cen sprzedaży mieszkań oraz lokalnego popytu na mieszkania. Podstawę rozważań stanowią badania oferty mieszkaniowej prowadzone w ramach monitoringu lokalnego rynku mieszkaniowego oraz badania ankietowe przeprowadzone wśród 25 deweloperów reprezentujących podaż na rynku mieszkaniowym dotyczące oceny rynku i zachowań nabywców mieszkań. Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie struktury oferty mieszkań sprzedawanych przez deweloperów oraz preferencji osób nabywających lokale na rynku pierwotnym w Poznaniu. Zestawienie rezultatów badania pozwoliło stwierdzić, że na rynku istnieje dość duża rozbieżność pomiędzy ceną ofertową 1 m2 powierzchni mieszkaniowej a oszacowaną przeciętną ceną akceptowalną przez nabywców, a także to, że na rynku pierwotnym w Poznaniu istnieją dość duże niedopasowania pomiędzy ofertą deweloperów a preferencjami osób zainteresowanych kupnem mieszkania. Może to rodzić poważne konsekwencje dla rynku (po stronie popytu może utrwalać niekorzystną jego strukturę, po stronie podaży m.in. kłopoty ze sprzedażą części mieszkań, a co za tym idzie – pogorszenie wskaźników rentowności inwestycji).
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_381_400/SE_382/02.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 18-09-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?