Application of freshness indicator for monitoring of fish spoilage in model and commercial packaging

Ryszard Cierpiszewski , Mariusz Tichoniuk , Natalia Radomska

Abstract

Food safety and quality are a key problem in the food industry, especially for fish and fishery products. Freshness and quality of fish and fishery products can be assessed by various methods. Unfortunately many of them are time-consuming, require expensive equipment or employ qualified staff. This causes that they cannot be used for fast indicative analyses. An ideal method to monitor packaged raw fish appears to be so-called intelligent packaging. The aim of this study was to develop and evaluate a freshness indicator designed to monitor changes in the freshness of packed fish. The following chemical compounds were used to create the indicator: methyl red (MR) and bromothymol blue (BB) as pH sensitive dyes, selected humectant: PEG9, PEG34 or glycerol and sodium carboxymethyl cellulose. Hydrochloric acid were used to adjust an appropriate pH of freshness indicator. The proposed freshness indicator was able to monitor the quality of raw fish in real time. One of the most important factors in the indicator preparation seems to be the moisture content in its composition which influenced the indicator reactivity to volatile substances. Factors that influence the indicator activity include also the circumstances and parameters of its application in intelligent package. It was shown that the response of the indicator strongly depends on the proper location in the packaging space and the distance to the monitored fish sample. At the last stage, the studied freshness indicator activity was correlated with sensory properties of stored food and with the scale of its microbial contamination.
Author Ryszard Cierpiszewski (WT / KTiEPP)
Ryszard Cierpiszewski,,
- Department of Industrial Products and Ecology
, Mariusz Tichoniuk (WT / KTiEPP)
Mariusz Tichoniuk,,
- Department of Industrial Products and Ecology
, Natalia Radomska (UEP)
Natalia Radomska,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsWykorzystanie wskaźnika świeżości do oceny stopnia zepsucia ryb w układzie modelowym i w gotowych opakowaniach
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2017
No4 (53)
Pages103-117
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishwskaźnik świeżości żywności, opakowania inteligentne, przechowywanie świeżych ryb
Keywords in Englishfood freshness indicator, intelligent packaging, storage of fresh fish
Abstract in PolishBezpieczeństwo i jakość żywności są kluczowym problemem dla przemysłu spożywczego. Ich zapewnienie jest szczególnie istotne w odniesieniu do ryb i produktów rybnych, których jakość i świeżość można ocenić różnymi metodami. Niestety, większość z nich jest czasochłonna, wymaga kosztownych urządzeń oraz może być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel. Powoduje to, że nie mogą być one stosowane gdy potrzebne jest natychmiastowe określenie jakości żywności. Wydaje się, że w takim przypadku idealnym narzędziem do monitorowania opakowanych surowych ryb są wskaźniki świeżości zaliczane do opakowań inteligentnych. Celem pracy było opracowanie i ocena wskaźnika świeżości, mającego na celu monitorowanie zmian świeżości ryb pakowanych. Działanie wskaźnika świeżości oparto na mieszaninie czerwieni metylowej (MR) i błękitu bromotymolowego (BB) jako barwników wrażliwych na zmiany pH, humektanta (PEG9, PEG34 lub gliceryny) i karboksymetylocelulozy. Do regulacji kwasowości mieszaniny wskaźnika użyto kwasu chlorowodorowego. Proponowany wskaźnik świeżości był w stanie monitorować świeżość ryb w czasie rzeczywistym.
DOIDOI:10.19202/j.cs.2017.04.10
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/index.php/pl/numer-tpj-3/200-2017/numer-4-53-2017/589-wykorzystanie-wskaznika-swiezosci-do-oceny-stopnia-zepsucia-ryb-w-ukladzie-modelowym-i-w-gotowych-opakowaniach
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 18-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?