Zmiany w organizacji i strukturalna inercja

Kazimierz Krzakiewicz

Abstract

There is a variety of constraints on structural change within organizations. Structure is significantly affected by inertial forces arising from the organization's policies that regulate its operations, and from its surrounding environment, e.g. having to publicly legitimize its organizational activity. Structural inertia is when an organization introduces adaptation changes but the response is too slow. The claim that organizational structures are affected by significant inertial forces does not mean that organizations never change. It rather means that organizations respond relatively slowly to whatever threats and opportunities occur in their environment. The conditions of selection favor organizations with high levels of reliability and rational levels of accountability. Creating conditions for reliable and predictable activity allows for highly reproducible structure. The price the organization pays for this is structural inertia. Accordingly, the very process of selection that favours reliable and accountable organizations also favours organizations with high levels of inertia.
Author Kazimierz Krzakiewicz (WZ / KTOiZ)
Kazimierz Krzakiewicz,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsOrganisational Change and Structural Inertia
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No340
Pages450-460
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinercja strukturalna, zmiany, dobór organizacyjny, niezawodność i przewidywalność organizacji
Keywords in Englishstructural inertia, changes, organisational selection, organizational reliability and predictability
Abstract in PolishIstnieje zbiór czynników, ograniczających strukturalne zmiany w organizacji. Inercja strukturalna ma miejsce, jeżeli organizacja dokonuje zmian adaptacyjnych, lecz zbyt wolno. Twierdzenie, że organizacyjna struktura podlega znacznej sile inercji, nie oznacza, że organizacje nigdy się nie zmieniają. Oznacza to raczej, że organizacje stosunkowo wolno reagują na pojawienie się w otoczeniu zagrożeń i możliwości. Warunki doboru sprzyjają tym organizacjom, które charakteryzują się wysokim poziomem niezawodności i racjonalnym poziomem kontrolowalności. Zapewnienie warunków dla niezawodnej i przewidywalnej działalności umożliwia precyzyjne odtwarzanie struktury. Organizacja płaci za to cenę inercji strukturalnej. W ten sposób, jeżeli proces doboru sprzyja niezawodnym, kontrolowalnym organizacjom, sprzyja organizacjom o wysokim poziomie inercji.
DOIDOI:10.15611/pn.2014.340.41
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruNowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?