Wiarygodność raportowania zintegrowanego w świetle strategiczno-informacyjnego paradygmatu rachunkowościRaportowanie o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) za pomocą narzędzia legitymizacji przedsiębiorstw

Łukasz Matuszak

Abstract

The principal aim of this article is to present the theory of legitimacy and its applications in CSR reporting. Legitimacy theory is used worldwide in scientific research in the field of accounting; however, is not yet well known in Poland. The first part of the article presents legitimacy theory against the background of systemically oriented theories. As indicated, legitimacy theory is the core of any systemic viewpoint of a company. The remainder of the article presents the definitions, forms and types of legitimacy, as well as the strategies for obtaining, maintaining and rebuilding lost legitimacy. In addition to the theoretical discussion, the article presents the results of some research on CSR reporting with regard to legitimacy theory
Author Łukasz Matuszak (WZ / KR)
Łukasz Matuszak,,
- Department of Accounting
Other language title versionsCsr Reporting as a Tool of Corporate Legitimacy
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No1
Pages112-134
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishSpołeczna odpowiedzialność biznesu, Raportowanie, Sprawozdawczość
Keywords in EnglishCorporate Social Responsibility (CSR), Reporting, Reporting
Abstract in PolishZasadniczym celem artykułu jest prezentacja teorii legitymizacji i jej zastosowań w raportowaniu o CSR (corporate social responsibility). Teoria legitymizacji jest na świecie szeroko stosowana w badaniach naukowych z zakresu rachunkowości jednak w Polsce nie jest jeszcze dobrze znana. W pierwszej części artykułu zaprezentowano teorię legitymizacji na tle teorii zorientowanych systemowo. Jak wskazano, teoria legitymizacji stanowi rdzeń systemowego punktu widzenia przedsiębiorstwa. W dalszej części artykułu zaprezentowano definicje, formy i rodzaje legitymizacji, a także strategie uzyskania, utrzymania i odbudowy utraconej legitymizacji. Obok omówienia teoretycznego zaprezentowano także wyniki wybranych badań dotyczących raportowania o CSR w zakresie teorii legitymizacji.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/08_matuszak.pdf
Languagepl polski
File
08_matuszak.pdf 1.59 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?