Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem hybrydyzacji

Małgorzata Hybka

Abstract

The main aim of this article is to overview tax optimization schemes involving the application of hybrid mismatch arrangements. These arrangements exploit differences in tax treatment of certain instruments, transfers or entities between countries. Hybrid mismatch arrangements are not often the subject of analysis in Polish economic literature, with an exception of hybrid instruments which are applied quite often for tax optimization purposes in Poland. The article also indicates negative consequences of the use of hybrid mismatch arrangements and anti-avoidance provisions implemented by countries to prevent these consequences.
Author Małgorzata Hybka (WE / KFP)
Małgorzata Hybka,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsTax Optimization with the Use of Hybrid Mismatch Arrangements
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2014
No65
Pages83-92
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinstrumenty hybrydowe, transfery hybrydowe, podmioty hybrydowe, optymalizacja podatkowa, korporacje międzynarodowe
Keywords in Englishhybrid instruments, hybrid transfers, hybrid entities, tax optimization, MNCs
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania hybrydyzacji dla optymalizacji opodatkowania dochodu korporacji międzynarodowych. Możliwości te wynikają ze zróżnicowania przepisów prawa podatkowego obowiązujących w poszczególnych państwach i odmiennego traktowania przez to prawo poszczególnych kategorii podmiotów, instrumentów oraz transferów finansowych. W Polsce hybrydyzacja jest rzadko przedmiotem analiz w literaturze z zakresu planowania podatkowego. Wyjątek stanowią hybrydowe instrumenty finansowe, co wynika z możliwości ich aplikacji w celu optymalizacji opodatkowania dochodu także na gruncie polskiego prawa podatkowego. W artykule wyjaśniono istotę i przedstawiono konsekwencje hybrydyzacji oraz środki prawne stosowane przez państwa OECD dla ograniczenia ubytku dochodów publicznych w wyniku jej zastosowania przez korporacje międzynarodowe w celu optymalizacji opodatkowania dochodu.
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/65-2014/FRFU-65-83.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2021-01-17)
Additional fields
Tytuł numeruZarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?