The Model Approach to Linking Innovation Announcements and Market Value of Equity in Service Sector

Dawid Szutowski , Julia Szułczyńska

Abstract

Despite the research conducted in this field of innovation the attempt to model the effects of communicating innovation through announcements on market value changes has not been undertaken yet. Thus the purpose of the present research was to model the relationship between communicating innovation and market value of service companies. Summary of the existing evidence relied on such methods of systematic literature studies as SALSA, one step forward and backward snowballing, meta-synthesis and mapping review procedure. In order to represent the relationship between innovation and market value in services a conceptual model is proposed. It encompasses seven innovation-level and seven firm-level predictors. It covers also interaction and second-order effects.The research was burdened with several limitations. Namely it was limited to papers published in English and included scientific articles and conference proceedings only. Further quantitative research aiming at testing the model empirically seems beneficial from the point of view of model development.
Autor Dawid Szutowski (WZ / KCAFiW)
Dawid Szutowski
- Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny
, Julia Szułczyńska (WT / KPPJ)
Julia Szułczyńska
- Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości
Inne wersje tytułuWpływ ogłoszeń o innowacjach na wartość dla akcjonariuszy przedsiębiorstw sektora usług rynkowych. Ujęcie modelowe
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Nr478
Paginacja425-435
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskiminnowacje, wartość rynkowa, sektor usługowy, przedsiębiorstwa usługowe
Słowa kluczowe w języku angielskiminnovation, market value, service sector, service companies
Streszczenie w języku polskimCelem niniejszego badania było stworzenie modelu opisującego relację pomiędzy komunikowaniem innowacji a wartością dla akcjonariuszy tych przedsiębiosrtw. Syntezy dotychczasowych dociekań naukowych dokonano na podstawie systematycznych studiów literaturowych z wykorzystaniu metod: Salsa, forward i backward snowballing, meta-syntezy oraz mapowania (ang. mapping review). Zależności pomiędzy innowacjami a wartością dla akcjonariuszy przedsiębiorstw usługowych przedstawiono za pomocą modelu koncepcyjnego. Model obejmuje siedem zmiennych na poziomie innowacji oraz siedem zmiennych na poziomie przedsiębiorstwa. Model zawiera również efekty interakcyjne i efekty wyższego rzędu. Przeprowadzone badanie nie było wolne od ograniczeń. Zostało ograniczone do prac opublikowanych w języku angielskim oraz uwzględniło wyłącznie artykuły naukowe i materiały konferencyjne. Z punktu widzenia dalszego rozwoju modelu, wydaje się uzasadnione przeprowadzenie badań ilościowych umożliwiających jego weryfikację empiryczną.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.478.39
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=38112&from=publication
Języken angielski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 18-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?