CSR disclosures in listed banks - current state and future perspective

Łukasz Matuszak , Ewa Różańska

Abstract

The purpose of the paper is twofold. First, this study briefly analyzes the new non-financial reporting requirements implemented in Polish Accounting Act. Second, it investigates the current state of CSR reporting in commercial banks listed on the Warsaw Stock Exchange and its connection with the new requirements. The sample consists of 12 banks. The data were collected in December 2016 covering three communication channels: annual reports (including management commentary), separate CSR reports in PDF files and information from the companies’ web sites. A content analysis and Likert scale were used to measure the level of CSR disclosures in five categories namely: environment, labor practices, human rights, community involvement and anti-corruption. Disclosures on business model was also examined. The results of the study show that banks prefer annuals reports rather than CSR reports or websites to communicate voluntary CSR disclosures. In most cases the disclosures in the areas: community involvement, environment and labor practices have already met the requirements of the amended Polish Accounting Act. The level of reporting in the areas: human rights and the fight against corruption is insufficient under the new regulations.
Author Łukasz Matuszak (WZ / KR)
Łukasz Matuszak,,
- Department of Accounting
, Ewa Różańska (WZ / KR)
Ewa Różańska,,
- Department of Accounting
Other language title versionsUjawnienia CSR banków giełdowych – stan obecny i perspektywy na przyszłość
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No478
Pages311-324
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishinformacje niefinansowe, CSR, banki, sprawozdanie z działalności
Keywords in English non-financial information, CSR, banks, management commentary
Abstract in PolishCelem opracowania jest krótka analiza nowych wymogów raportowania informacji niefinansowych wynikających z nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz badanie aktualnego stanu raportowania CSR w bankach komercyjnych notowanych na GPW w Warszawie i ich związku z nowymi wymogami. Próba badawcza składała się z 12 banków. Badaniem objęto trzy kanały komunikacyjne: raporty roczne (w tym sprawozdania z działaności), oddzielne raporty CSR w plikach PDF oraz informacje ujawnione bezpośrednio na stronach internetowych banków. W badaniu zastosowano metodę analizy treści, do pomiaru poziomu ujawnień wykorzystano skalę Likerta. Ujawnienia CSR rozpartywano w pięciu kategoriach: środowisko, praktyki pracownicze, prawa człowieka, zaangażowanie społeczne oraz praktyki antykorupcyjne. Rozważono obecność ujawnień modelu biznesowego. Wyniki badania pokazują, że banki wolą ujawnienia CSR w raportach rocznych aniżeli w odrębnych raportach CSR czy na stronach internetowych. Wymagania przewidziane w nowelizacji ustawy o rachunkowości dotyczące ujawnień: zaangażowania społecznego, środowiska, praktyk pracowniczych najczęściej zostały już przez banki spełnione. Poziom raportowania w obszarach praw człowieka i walki z korupcją jest niewystarczający.
DOIDOI:10.15611/pn2017.478.29
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=38099&from=publication
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-09-19)
Additional fields
Tytuł numeruFinanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje. Finanse
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?