Nawiązywanie relacji biznesowych z wykorzystaniem mediów społecznościowych - aktywność polskich menedżerów eksportu w serwisach LinkedIn i GoldenLine

Bartosz Deszczyński

Abstract

The article offers a literature review on the role of trust in the business relationship development (process approach). It describes the role of social media in the cognitive and affective trust building. However the focal point of the article is devoted to research covering the use of LinkedIn and GoldenLine by the Polish export managers. It indicates their overall passivity, but it also touches the limitations of social media communications. The article gives also some managerial recommendations dealing social media B2B involvement.
Author Bartosz Deszczyński (WGM / KMM)
Bartosz Deszczyński,,
- Department of International Marketing
Other language title versionsBusiness relationships' development with use of social media - activities of polish export managers in Linkedin and Goldenline
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
No9 [CD]
Pages58-67
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishGoldenLine, LinkedIn, media społecznościowe, relacje biznesowe
Keywords in EnglishGoldenLine, LinkedIn, social media, business relationships
Abstract in PolishArtykuł w warstwie literaturowej podejmuje problematykę procesowego ujęcia roli zaufania w rozwijaniu relacji biznesowych. Wskazuje przy tym na możliwość zastosowania mediów społecznościowych w budowaniu zaufania na poziomie kognitywnym i afektywnym. Przedstawiono w nim jednak przede wszystkim wyniki badań wykorzystania serwisów społecznościowych LinkedIn i GoldenLine przez polskich menedżerów eksportu. Wskazują one na ich daleko idącą pasywność, ale jednocześnie na istotne uwarunkowania ograniczające efektywność tego rodzaju komunikacji. Artykuł zawiera również rekomendacje menedżerskie mające pomóc w lepszym wykorzystaniu potencjału mediów społecznościowych na rynku B2B.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-01-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?