Niedopasowania kompetencyjne i kwalifikacyjne absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Dominik Buttler

Abstract

In the article the effects of educational and skill mismatches are analysed. In particular it is investigated whether individuals performing jobs not matching their competences and qualifications experience the wage penalty. The theoretical background of the analysis in the assignment theory and the dataset used comes from the survey 'Labour Market Performance of the Poznan University of Economics Graduates'. The results suggest that mismatches contribute to decreased wages of the graduates and this phenomenon is still stronger in case of educational mismatches.
Author Dominik Buttler (WE / KPiPS)
Dominik Buttler,,
- Department of Labour and Social Policy
Other language title versionsCompetence and Qualification Mismatches of Poznan University of Economics Graduates
Journal seriesEdukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, ISSN 1734-087X, (B 12 pkt)
Issue year2014
Vol32
No2
Pages127-141
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishniedopasowanie kwalifikacyjne, niedopasowanie kompetencyjne, okres przejściowy między kształceniem a pracą (school-to-work transition), absolwenci
Keywords in Englisheducational mismatches, skill mismatches, school-to-work transition, graduates
Abstract in PolishW artykule przeprowadzono analizę ekonomicznych skutków pionowego niedopasowania kompetencyjnego i kwalifikacyjnego, wykorzystując dane o pracujących absolwentach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W szczególności zbadano, czy osoby, które pracowały na stanowiskach niezgodnych ze swoimi kwalifikacjami i kompetencjami, zarabiały mniej od absolwentów dobrze "dopasowanych" do zajmowanych stanowisk pracy oraz czy miało to wpływ na ocenę przydatności studiów. Teoretyczną podbudowę rozważań stanowi teoria przyporządkowania (assignment theory). Wyniki analizy sugerują występowanie negatywnego wpływu niedopasowania na wysokość wynagrodzeń absol- wentów i na ocenę przydatności studiów.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0009.4631
URL https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=138785
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*8 (2020-09-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?