Odporność globalnych łańcuchów dostaw na zmiany otoczenia gospodarczego

Zbigniew Bentyn

Abstract

The functioning of the global supply chains is subject to risks related to the geographical distance, the consistency of each cell's ties, visibility of supply and sudden changes in the market. Also external factors threaten the orderly operation of a chain. They are: natural disasters, extreme weather conditions, conflicts-political unrest and terrorism. Security of supply chain structure against the consequences of these factors is the primary criterion for determining the strategic abilities of supply chain to adapt to changing economic conditions. Increase of resilience through the use of flexible supply chain management strategies and the construction of smart structures using e-logistics, simultaneously increase the value delivered to the customer.
Author Zbigniew Bentyn (WGM / KLM)
Zbigniew Bentyn,,
- Department of International Logistics
Other language title versionsResilience of Global Supply Chains to Changes in the Economic Environment
Journal seriesGospodarka Materialowa & Logistyka, ISSN 1231-2037, (B 8 pkt)
Issue year2014
No5 [CD]
Pages44-56
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishlogistyka międzynarodowa, odporność, e-logistyka
Abstract in PolishFunkcjonowanie globalnych łańcuchów dostaw jest obarczone ryzykiem związanym z odległością geograficzną, spójnością powiazań poszczególnych ogniw, widocznością dostaw oraz nagłymi zmianami rynku. Z czynników zewnętrznych, prawidłowemu działaniu łańcucha zagrażają katastrofy naturalne, ekstremalne warunki pogodowe, konflikty i niepokoje polityczne oraz terroryzm. Zabezpieczenie struktury łańcucha przed konsekwencjami wystąpienia wymienionych czynników staje się podstawowym kryterium decydującym o strategicznej zdolności jego działania w zmiennych warunkach gospodarczych. Zwiększenie odporności łańcucha poprzez zastosowanie elastycznych strategii zarzadzania nim oraz budowę inteligentnej struktury łańcucha przy wykorzystaniu e-logistyki umożliwia jednocześnie zwiększenie wartości dostarczanej dla klienta.
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?