Przeciążenia informacyjno-komunikacyjne w procesie rozwoju organizacji

Maciej Brzozowski , Sebastian Majsner

Abstract

The paper aims at identifying and explaining mutual links between information and communication overload and the level of organisational development. As theoretical foundations we have used the L. Greiner organisation growth model and presented the typology of information and communication loads in an organisation. At empirical level, the paper discusses results of a pilot qualitative study based on case studies of five enterprises. For each organisation covered by the study we identified the development stage as well as information and communication load connected with it and how the latter effects their performance.
Author Maciej Brzozowski (WZ / KZS)
Maciej Brzozowski,,
- Department of Strategic Management
, Sebastian Majsner
Sebastian Majsner,,
-
Other language title versionsInformation and Communication Overload in Organisational Development
Journal seriesStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ISSN 1234-8872, (0 pkt)
Issue year2019
No175
Pages23-34
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishrozwój organizacyjny, cykl życia organizacji, podejście systemowe, przeciążenia informacyjno-komunikacyjne
Keywords in Englishorganisational development, organisational life cycle, systemic approach, information and communication overload
Abstract in PolishCelem artykułu jest identyfikacja oraz wyjaśnienie wzajemnych powiązań pomiędzy poziomem prze­ciążeń informacyjno-komunikacyjnych a etapem rozwoju organizacji. W warstwie teoretycznej opraco­wania wykorzystano model rozwoju organizacji według L.E. Greinera oraz zaprezentowano typologię organizacyjnych stanów obciążeń informacyjno-komunikacyjnych. W warstwie empirycznej opraco­wania zaprezentowano wyniki pilotażowego badania jakościowego, przeprowadzonego metodą stu­diów przypadków w pięciu przedsiębiorstwach. Dla każdej z badanych organizacji określono jej fazę rozwojową oraz zidentyfikowano towarzyszący jej stan obciążeń komunikacyjno-informacyjnych, jak również konsekwencje tego stanu dla działalności organizacji.
URL https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/944/835
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 16-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?