Wydatkowe reguły fiskalne jako instrument dyscyplinujący finanse publiczne

Joanna Spychała

Abstract

This paper presents the role of fiscal rules in creating the institutional framework of modern public finance. The aim of this article is show the fiscal rules applied in European Union countries in the period 1900-2012 and the fiscal rules used in Poland. Analyses were performed with particular emphasis on expenditure rules.
Author Joanna Spychała (UEP)
Joanna Spychała,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsExpenditure Rules as an Instrument of Public Finance Discipline
Journal seriesZeszyt Naukowy Uniwesytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, ISSN 2081-9579, e-ISSN 2353-2815, (B 6 pkt)
Issue year2015
No11 (858)
Pages227-236
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishramy fiskalne, reguły fiskalne, reguły wydatkowe
Keywords in Englishfiscal framework, fiscal rules, expenditure rules
Abstract in PolishW artykule przedstawiono rolę reguł fiskalnych w tworzeniu ram instytucjonalnych nowoczesnych finansów publicznych. Celem artykułu jest przedstawienie reguł fiskalnych stosowanych w państwach Unii Europejskiej w latach 1900-2012 oraz reguł fiskalnych stosowanych w Polsce. Analizy przeprowadzono ze szczególnym uwzględnieniem reguł wydatkowych.
DOIDOI:10.18276/wpe.2015.11-21
URL https://wnus.edu.pl/wpe/file/article/download/1414.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?