Rheological and Cosmetic Properties of Gels Containing Aloe Vera Juice

Mirosława Kamińska , Ryszard Zieliński

Abstract

In this work we describe results of our experimental study on the rheological and cosmetic parameters of gels containing Aloe vera juice. We have found that all tested cosmetic gels produced with an addition of Aloe vera juice are shear thinning systems exhibiting rheological properties typical for non-binghamian fluids that can be described by means of the power law with yield stress equation proposed by Hershel-Bulkley. We have observed that the presence of Aloe vera juice in the composition of the cosmetic gel leads to improvement in some sensoric parameters such as gel spreadability and skin smoothening as well as the increase in corneometric and tewametric parameters. It should be noted that no effect of the presence of Aloe vera juice in the tested cosmetic gels on the changes in sebumetric parameters of the skin was observed.
Author Mirosława Kamińska
Mirosława Kamińska,,
-
, Ryszard Zieliński (WT / KTiAI)
Ryszard Zieliński,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Other language title versionsWłaściwości reologiczne i kosmetyczne żeli zawierających sok z aloesu (Aloe vera)
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2017
No4 (53)
Pages148-159
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishaloes, żele kosmetyczne, reologia, właściwości kosmetyczne
Keywords in EnglishAloe vera, cosmetic gels, rheology, cosmetic properties
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wyniki naszych badań eksperymentalnych dotyczących parametrów reologicznych i kosmetycznych żeli zawierających sok z aloesu (Aloe vera). Stwierdzono, że wszystkie badane żele kosmetyczne wytworzone z dodatkiem soku z aloesu są układami rozrzedzanymi ścinaniem, które wykazują właściwości reologiczne typowe dla płynów niebinghamowskich, które mogą być opisane za pomocą równania potęgowego z granicą płynięcia zaproponowanego przez Hershela i Bulkleya. Zaobserwowano, że obecność soku z aloesu w składzie żelu kosmetycznego prowadzi do poprawy pewnych parametrów sensorycznych takich jak rozprowadzalność żelu na skórze oraz stopień wygładzenia skóry prowadzi do wzrostu wartości wskaźników korneometrycznych i tewametrycznych. Należy zauważyć, że nie zaobserwowano wpływu obecności soku z aloesu w badanych żelach kosmetycznych na zmiany parametrów sebumetrycznych skóry.
DOIDOI:10.19202/j.cs.2017.04.14
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/index.php/pl/numer-tpj-3/200-2017/numer-4-53-2017/593-wlasciwosci-reologiczne-i-kosmetyczne-zeli-zawierajacych-sok-z-aloesu-aloe-vera
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?