An analytical method for construction of a fundamental portfolio

Paweł Kliber , Anna Rutkowska- Ziarko

Abstract

The classical models used for the construction of an investment portfolio do not take into account the fundamental values of the companies in question. The model of a fundamental portfolio adds this dimension to the classical criteria of profitability and risk. It is assumed that an investor selects stocks according to their attractiveness measured by some fundamental values of companies. In the paper the authors propose an analytical solution of the optimization problem of constructing a fundamental portfolio and present empirical examples of the calculation of fundamental portfolios of stocks listed on the Warsaw Stock Exchange.
Author Paweł Kliber (WIiGE / KE)
Paweł Kliber,,
- Department of Econometrics
, Anna Rutkowska- Ziarko - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Anna Rutkowska- Ziarko,,
-
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol63
No2
Pages25-36
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishanaliza portfelowa, wartość fundamentalna, wybór wielokryterialny, analiza fundamentalna
Keywords in Englishportfolio analysis, fundamental value, multicriterial choice, fundamental analysis
Abstract in PolishKlasyczne metody wyboru portfela inwestycyjnego nie biorą pod uwagę wartości fundamentalnej spółek. Model portfela fundamentalnego dodaje ten wymiar do klasycznych kryteriów zyskowności i ryzyka. Zakłada się w nim, że inwestor wybiera spółki według ich atrakcyjności inwestycyjnej, mierzonej za pomocą pewnych wskaźników fundamentalnych. W artykule przedstawiono propozycję analitycznego rozwiązania problemu optymalizacyjnego konstrukcji portfela fundamentalnego. Zaprezentowano też przykłady wyznaczania tą metodą portfeli fundamentalnych złożonych z akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
DOIDOI:10.15611/pn.2019.2.03
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/141714/edition/73101/content
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 25-07-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?