Udział ojców w czynnościach związanych z opieką nad dzieckiem - międzynarodowa analiza porównawcza

Piotr Michoń

Abstract

Until recently it was commonly assumed that caring for children is the domain of women. Modern research clearly shows that in most rich countries the involvement of fathers in caring for their children has been growing. Care ceases to be treated as a burden that parents want to avoid, and it becomes a form of investment in the child. Although the involvement of fathers is growing, it does not mean that they particpate in care eqully to women. The purpose of this article is to identify differences in the level of feminisation of caring tasks (dressing, driving, care during illness, help with lessons, fun, snooze) in households of parents of young children in 16 countries. Furthermore, the article points out the differences between countries in terms of involvement of fathers in caring individual tasks depending on the economic model of the family. The survey results reveal that the level of feminization varies considerably depending on the type of actions: the largest is for dress and care for a sick child, and the smallest for play with a child. Additionally, significant differences in the level of feminisation of caring tasks depending on econonomic model of the family have been observed.
Author Piotr Michoń (WE / KPiPS)
Piotr Michoń,,
- Department of Labour and Social Policy
Other language title versionsFather's Participation in Activities Related to Childcare - International Comparison
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No438
Pages64-80
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishopieka nad dzieckiem, feminizacja, maskulinizacja, gender, opieka ojcowska, podział pracy
Keywords in Englishchildcare, feminisation, masculinisation, gender, parental care, division of labour
Abstract in PolishDo niedawna powszechnie przyjmowano założenie, że opiekowanie się dzieckiem jest domeną kobiet. Współczesne badania wyraźnie pokazują, że w większości bogatych krajów zaangażowanie ojców w sprawowanie opieki nad swoimi dziećmi rośnie. Opieka przestaje być traktowana jako obciążenie, którego rodzice pragną unikać, a staje się formą inwestycji w dziecko. Choć zaangażowanie ojców rośnie, nie oznacza to, że na równi z kobietami wykonują oni czynności związane z opieką nad dzieckiem. Celem artykułu jest wskazanie różnic w poziomie feminizacji/maskulinizacji zadań opiekuńczych (ubieranie, dowożenie, opieka w czasie choroby, pomoc przy lekcjach, zabawa, usypianie) w gospodarstwach domowych rodziców małych dzieci w 16 krajach. Ponadto artykuł wskazuje na różnice między krajami pod względem zaangażowania ojców w wykonywanie poszczególnych zadań opiekuńczych w zależności od ekonomicznego modelu rodziny. Wyniki badania wskazują, że poziom feminizacji znacznie się różni w zależności od rodzaju czynności: największy jest w przypadku ubierania i opieki nad chorym dzieckiem, a najmniejszy w przypadku zabawy z dzieckiem. Dodatkowo wskazano na istotne różnice w poziomie feminizacji zadań opiekuńczych w zależności od ekonomicznego modelu rodziny.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.438.04
URL http://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=34258&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2021-05-01)
Additional fields
Tytuł numeruSytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce po dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?