Model oceny dojrzałości rachunku kosztów w szpitalu – koncepcja i empiryczne wykorzystanie

Monika Raulinajtys-Grzybek , Wioletta Baran , Małgorzata Cygańska , Magdalena Kludacz - Alessandri , Małgorzata Macuda

Abstract

Jakość informacji kosztowych zależy od szczegółowych rozwiązań rachunku kosztów, określonych w artykule jako jego dojrzałość. W szpitalach publicznych informacje kosztowe są wykorzystywane do celów sprawozdawczych, zarządczych, a także do wyceny usług przez zewnętrznego regulatora. Stopień dojrzałości rachunku kosztów szpitala (RKS) warunkuje skuteczność tych procesów. Celem artykułu było opracowanie modelu oceny dojrzałości rachunku kosztów w szpitalu. Punktem wyjścia do budowy 4-poziomowego modelu RKS był model 12 poziomów dojrzałości rachunku kosztów opublikowany przez Międzynarodową Federację Księgowych. Dla każdego z czterech poziomów określono kryteria pozwalające na ocenę dojrzałości rachunku kosztów. W celu weryfikacji użyteczności modelu przeprowadzono wywiady pogłębione w sześciu polskich szpitalach. Wyniki badań prowadzą do wniosku, że na wyodrębnionych poziomach rachunek kosztów w szpitalu może osiągnąć różny stopień dojrzałości i stopień dojrzałości na wyższym poziomie nie jest związany z wynikami osiągniętymi na poziomach niższych. Ocena dojrzałości rachunku kosztów w szpitalu nie może zostać dokonana na podstawie pojedynczej miary i wymagać będzie uszczegółowienia do poziomu RKS, na którym jest dokonywana. W artykule przedstawiono własną propozycję modelu służącego do oceny dojrzałości rachunku kosztów szpitali. Dotychczas proponowane w literaturze metody oceny dojrzałości rachunku kosztów nie uwzględniały specyfiki działalności medycznej. Tematyka związana z oceną dojrzałości rachunku kosztów w szpitalach nie była również wcześniej przedmiotem badań empirycznych ani w Polsce, ani na świecie.
Author Monika Raulinajtys-Grzybek - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Monika Raulinajtys-Grzybek,,
-
, Wioletta Baran - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Wioletta Baran,,
-
, Małgorzata Cygańska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, MNiSW [80]
Małgorzata Cygańska,,
-
, Magdalena Kludacz - Alessandri - Warsaw University of Technology (PW), MNiSW [80]
Magdalena Kludacz - Alessandri,,
-
, Małgorzata Macuda (WZ / KR)
Małgorzata Macuda,,
- Department of Accounting
Journal seriesZeszyty Teoretyczne Rachunkowości, ISSN 1641-4381, e-ISSN 2391-677X, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol102
No158
Pages131-154
Publication size in sheets1.15
Keywords in Polishrachunek kosztów, kalkulacja kosztów, model dojrzałości rachunku kosztów, szpital
Keywords in Englishcost accounting, cost calculation, model of cost accounting maturity, hospital
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.2453
URL https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=2170579
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2021-01-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?