Model oceny dojrzałości rachunku kosztów w szpitalu – koncepcja i empiryczne wykorzystanie

Monika Raulinajtys-Grzybek , Wioletta Baran , Małgorzata Cygańska , Magdalena Kludacz - Alessandri , Małgorzata Macuda

Abstract

Jakość informacji kosztowych zależy od szczegółowych rozwiązań rachunku kosztów, określonych w artykule jako jego dojrzałość. W szpitalach publicznych informacje kosztowe są wykorzystywane do celów sprawozdawczych, zarządczych, a także do wyceny usług przez zewnętrznego regulatora. Stopień dojrzałości rachunku kosztów szpitala (RKS) warunkuje skuteczność tych procesów. Celem artykułu było opracowanie modelu oceny dojrzałości rachunku kosztów w szpitalu. Punktem wyjścia do budowy 4-poziomowego modelu RKS był model 12 poziomów dojrzałości rachunku kosztów opublikowany przez Międzynarodową Federację Księgowych. Dla każdego z czterech poziomów określono kryteria pozwalające na ocenę dojrzałości rachunku kosztów. W celu weryfikacji użyteczności modelu przeprowadzono wywiady pogłębione w sześciu polskich szpitalach. Wyniki badań prowadzą do wniosku, że na wyodrębnionych poziomach rachunek kosztów w szpitalu może osiągnąć różny stopień dojrzałości i stopień dojrzałości na wyższym poziomie nie jest związany z wynikami osiągniętymi na poziomach niższych. Ocena dojrzałości rachunku kosztów w szpitalu nie może zostać dokonana na podstawie pojedynczej miary i wymagać będzie uszczegółowienia do poziomu RKS, na którym jest dokonywana. W artykule przedstawiono własną propozycję modelu służącego do oceny dojrzałości rachunku kosztów szpitali. Dotychczas proponowane w literaturze metody oceny dojrzałości rachunku kosztów nie uwzględniały specyfiki działalności medycznej. Tematyka związana z oceną dojrzałości rachunku kosztów w szpitalach nie była również wcześniej przedmiotem badań empirycznych ani w Polsce, ani na świecie.
Autor Monika Raulinajtys-Grzybek - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Monika Raulinajtys-Grzybek
-
, Wioletta Baran - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Wioletta Baran
-
, Małgorzata Cygańska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, MNiSW [80]
Małgorzata Cygańska
-
, Magdalena Kludacz - Alessandri - Politechnika Warszawska (PW), MNiSW [80]
Magdalena Kludacz - Alessandri
-
, Małgorzata Macuda (WZ / KR)
Małgorzata Macuda
- Katedra Rachunkowości
Tytuł czasopisma/seriiZeszyty Teoretyczne Rachunkowości, ISSN 1641-4381, e-ISSN 2391-677X, (N/A 20 pkt)
Rok wydania2019
Tom102
Nr158
Paginacja131-154
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.15
Słowa kluczowe w języku polskimrachunek kosztów, kalkulacja kosztów, model dojrzałości rachunku kosztów, szpital
Słowa kluczowe w języku angielskimcost accounting, cost calculation, model of cost accounting maturity, hospital
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.2453
URL https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=2170579
Językpl polski
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 20.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*4 (2020-10-24)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?