Wpływ programu skupu aktywów (quantitative easing) w Stanach Zjednoczonych Ameryki na koniunkturę gospodarczą

Wojciech Świder

Abstract

The article attempts to examine the influence of asset purchase programmes on the US economy. The rate of return from S&P 500 stock index, retail sales, gross domestic product dynamics, unemployment rate were analyzed. The causes of low inflation which gives space to maintain loose monetary policy were also considered. Observations do not lead to a claim of the extraordinary effectiveness of these stimuli. It points out the dangers posed by an excessively expansive monetary policy for the stability of the economy.
Author Wojciech Świder (WE / KFP)
Wojciech Świder,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsThe Impct of the Asser purchase Programme (Quantative Easing) in the United States of America on the Economic Growth
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No4
Pages185-200
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishpolityka pieniężna, skup aktywów, bank centralny, Fed
Keywords in Englishmonetary policy, asset purchase, central bank, Fed
Abstract in PolishW artykule dokonano próby zbadania wpływu programów skupu aktywów na amerykańską gospodarkę. Przeanalizowano stopy zwrotu z indeksu giełdowego S&P 500, sprzedaż detaliczną, dynamikę produktu krajowego brutto i stopę bezrobocia. Rozpatrzono przyczyny niskiej inflacji, która stwarza przestrzeń do utrzymywania łagodnej polityki pieniężnej. Obserwacje nie prowadzą do potwierdzenia nadzwyczajnej skuteczności omawianych programów stymulacyjnych. Wskazano niebezpieczeństwa dla stabilności koniunktury gospodarczej, jakie niesie nadmiernie ekspansywna polityka monetarna.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.4.12
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/12_swider.pdf
Languagepl polski
File
12_swider_SOEP_2016_4_4.pdf 187.88 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?