Trust to Brand and Eroticism in Case of Car Accessories

Mateusz Kot , Grzegorz Leszczyński , Natalia Wawrzynkiewicz , Marek Zieliński

Abstract

The purpose of this paper is to determine the relationship between the sexual stimuli used in advertising and the trust towards advertiser’s brand. The validity of the subject matter is based on the fragmentary knowledge of the relation of eroticism and trust in the context of business. In particular in the market of car parts and accessories, the use of erotic aspects in building a marketing message is on the agenda.An eye-tracker and questionnaire were used to measure attention in our research. The results obtained show that eroticism is only an aesthetic element of promotional materials of the advertiser. Its use does not affect, either positively or negatively, brand building.
Author Mateusz Kot (WZ / KSM)
Mateusz Kot,,
- Department of Marketing Strategies
, Grzegorz Leszczyński (WZ / KSM)
Grzegorz Leszczyński,,
- Department of Marketing Strategies
, Natalia Wawrzynkiewicz (WZ / KSM)
Natalia Wawrzynkiewicz,,
- Department of Marketing Strategies
, Marek Zieliński (WZ / KSM)
Marek Zieliński,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsZaufanie do marki a erotyka w przypadku akcesoriów samochodowych
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2018
No5 (376)
Pages139-149
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polisherotyka, erotyka w reklamie, wizerunek marki, produkty specjalistyczne, zaufanie do marki
Keywords in Englisherotica, eroticism in advertising, brand image, specialty products, brand trust
Abstract in PolishCelem artykułu jest określenie zależności występujących między bodźcami erotycznymi wykorzystywanymi w reklamie a zaufaniem do marki reklamodawcy. Zasadność podjętego tematu wynika z fragmentarycznej wiedzy dotyczącej relacji erotyka-zaufanie. W szczególności na rynku części i akcesoriów samochodowych wykorzystanie aspektów erotycznych w budowaniu przekazu marketingowego jest na porządku dziennym. Do analizy obszarów zwracających uwagę konsumentów wykorzystano mobilny okulograf i kwestionariusz ankietowy. Uzyskane wyniki badań wskazują, iż erotyka stanowi jedynie element estetyczny materiałów promocyjnych reklamodawcy. Jej wykorzystanie nie wpływa - ani w sposób pozytywny, ani negatywny - na budowanie zaufania do marki
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-11b31b43-d952-467d-affb-3c7ce93abb7f/c/IBRKK-handel_wew_5-2018-_1_-139-149.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 03-07-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?