Efekty redystrybucyjne części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w Polsce

Monika Banaszewska

Abstract

W artykule autorka bada wpływ redystrybucji poziomej na potencjał dochodowy gmin w Polsce w latach 2007-2014. Przedstawia w nim przesłanki i zagrożenia związane z wyrównywaniem poziomym oraz konstrukcję systemu wyrównywania dochodów gmin. Analizuje również skalę transferów wyrównawczych, natomiast za pomocą współczynnika Giniego oraz pozycyjnych miar położenia określa bezpośredni wpływ redystrybucji poziomej na wyrównywanie dochodów własnych i dochodów ogółem gmin per capita. O ile w rozpatrywanym okresie redystrybucja pozioma ograniczała zróżnicowanie dochodów własnych gmin na mieszkańca, o tyle miała marginalny wpływ na zmniejszanie nierówności pod względem dochodów ogółem na mieszkańca. Przeprowadzone w artykule badanie potwierdza formułowane w literaturze przedmiotu oraz orzecznictwie krytyczne uwagi na temat systemu redystrybucji poziomej w polskim podsektorze samorządowym.
Author Monika Banaszewska (WE / KFP)
Monika Banaszewska,,
- Department of Public Finance
Journal seriesSamorząd Terytorialny, ISSN 0867-4973, (B 11 pkt)
Issue year2017
No7-8
Pages32-43
Publication size in sheets0.55
URL http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171476325?q=bwmeta1.element.ekon-element-ceaf5353-3b9e-3c30-855d-4102b8d756c9;2&qt=CHILDREN-STATELESS
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?