Projektowanie zorientowane na użytkownika oraz metody zwinnego programowania w procesie tworzenia geoportalu wspierającego partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym

Marek Młodkowski , Dariusz Walczak , Piotr Jankowski

Abstract

A dynamic development of technologies and applications such as Google Maps, Big Maps, Open Street Maps as well as an easy access to broadband Internet have led to the proliferation of map applications and their wide-spread use. Concurrently, a growing number of services provided by commercial entities and public administration use solutions based on interactive maps available through geoportals. This means that capabilities once available only to Geographic Information Systems (GIS) specialists have become available to virtually every computer or mobile device user. Taking into account the diversity of Internet user skills we designed a geoportal enabling public participation in the land use development planning process, based on the methodology of user-centred design (UCD). In the development of the software we followed Agile set of principles (Agile Manifesto) which, thanks to an interactive approach, made it possible to quickly adjust the software functionalities in accordance with the user’s emerging needs. As a result of four usability tests, which have been conducted in accordance with the human-computer interaction research methods, a new, user-friendly geoportal was developed. The system provides functionalities that meet the needs of potential users in the context of online discussions with the use of interactive maps. The geoportal research reported herein was supported by a research project funded by the National Science Centre 2012/05/B/HS4/03850.
Author Marek Młodkowski - Adam Mickiewicz University (UAM)
Marek Młodkowski,,
-
, Dariusz Walczak (WIiGE)
Dariusz Walczak,,
- Faculty of Informatics and Electronic Economy
, Piotr Jankowski - San Diego State University
Piotr Jankowski,,
-
Other language title versionsUser-centered design and agile programming methods in the process of creating a geoportal supporting public participation in urban planning
Journal seriesRoczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], ISSN 1731-5522, e-ISSN 2449-8963, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol14
No5 (75)
Pages597-608
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishprojektowanie zorientowane na użytkownika, partycypacyjny GIS, zwinne programowanie, planowanie przestrzenne, interakcja człowiek-komputer
Keywords in Englishuser-centered design, public participation GIS, agile programming, urban planning, human-computer interaction
Abstract in PolishDynamiczny rozwój technologii i aplikacji internetowych, takich jak: Google Maps, Big Maps, Open Street Maps oraz łatwy dostęp do szerokopasmowego Internetu spowodowały, iż znaczna część społeczeństwa zaczęła wykorzystywać aplikacje mapowe w codziennym życiu. Równocześnie, coraz więcej usług świadczonych przez podmioty komercyjne oraz jednostki administracji publicznej wykorzystują rozwiązania oparte o interaktywne mapy udostępnione przez portale internetowe (geoportale). Oznacza to, że funkcje niegdyś dostępne tylko dla specjalistów z dziedziny Systemów Informacji Geograficznej (ang. geographic information system, GIS) zostały udostępnione praktycznie każdemu użytkownikowi komputerów i urządzeń mobilnych. Koncentrując się na różnorodności posiadanych umiejętności użytkowników Internetu autorzy zaprojektowali geoportal wspierający partycypację (ang. public participation geographic information system, PPGIS) w procesie planowania przestrzennego w oparciu o filozofię projektowania zorientowanego na użytkownika (ang. user centred design, UCD). W trakcie wytwarzania oprogramowania autorzy zastosowali metodyki zwinnego programowania (Agile Manifesto), które dzięki iteracyjnemu podejściu w szybki sposób pozwoliły na wprowadzenia zmian wynikających z potrzeb użytkowników. W wyniku 4 iteracji z wykorzystaniem metod badania interakcji pomiędzy człowiekiem a komputerem (ang. human computer iteraction, HCI) powstał geoportal z funkcjami pozwalającymi spełnić zapotrzebowanie potencjalnych użytkowników w kontekście prowadzenia dyskusji z wykorzystaniem interaktywnych map. Badania, w ramach których powstał geoportal, zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki, numer grantu 2012/05/B/HS4/03850.
URL http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/download/RG2016-5-MlodkowskiWalczakJankowski/1660
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?