Współczesne dylematy doradztwa finansów osobistych w Polsce

Krzysztof Waliszewski

Abstract

Household finance interchangeably called personal or private finances (in spite of differences between these concepts) are sub-disciplines of finance, highlighted due to the subjective criterion, which today is developing very dynamically. Personal financial planning is not only of microeconomic importance and contributes to the wealth of individual households, but also increases the rationality of the use of available cash resources at the macroeconomic level. Personal finance can be planned by household itself butt it requires proper knowledge and predictability as to the trends and developments in the financial markets - or the inclusion of professionals in the management of personal finance - financial advisors. The industry financial advisory in Poland is growing rapidly, but this development is accompanied by many dilemmas and challenges.
Author Krzysztof Waliszewski (WE / KB)
Krzysztof Waliszewski,,
- Department of Banking
Other language title versionsContemporary Dilemmas of Personal Finance Planning in Poland
Journal seriesZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, ISSN 1643-7772, e-ISSN 2392-1153, (B 8 pkt)
Issue year2014
No4 (42)
Pages191-202
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishdoradztwo finansowe, doradztwo personalne, zarządzanie finansami, finanse osobiste
Keywords in Englishfinancial consulting, personnel consulting, financial management, personal finance
Abstract in PolishFinanse gospodarstw domowych, nazywane zamiennie finansami osobistymi lub prywatnymi (pomimo występowania różnic między tymi pojęciami) są subdyscypiiną finansów, wyróżnioną ze względu na kryterium podmiotowe, która współcześnie bardzo dynamicznie się rozwija. Świadome planowanie finansów osobistych (personal financial planning) przez gospodarstwa domowe ma nie tylko znaczenie mikroekonomiczne i przyczynia się do wzrostu bogactwa poszczególnych gospodarstw domowych, ale zwiększa również racjonalność wykorzystania dostępnych zasobów pieniężnych w skali makroekonomicznej. Finanse osobiste można planować samodzielnie - ale wymaga to odpowiedniej wiedzy i przewidywalności co do trendów i tendencji na rynkach finansowych - lub przez włączenie w proces zarządzania finansami osobistymi profesjonalistów - doradców finansowych, nazywanych planerami finansowymi (financial planners, financial advisors). Branża doradców finansowych w Polsce rozwija się dynamicznie, jednak rozwojowi temu towarzyszy wiele dylematów i wyzwań.
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 11-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 11-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruGospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?