Podejście kalibracyjne w statystycznej integracji danych

Wojciech Roszka , Marcin Szymkowiak

Abstract

Statistical data integration comprises a group of methods enabling joint observa-tion of variables which are not observed together in any of the available data sources. De-pending on the approach adopted, these methods make it possible to create a dataset of units combining information about variables from all integrated sources or a contingency table containing a joint distribution of variables which are not observed together in any dataset. The article presents a method of constructing contingency tables of variables which are not observed together in two datasets by applying methods of statistical matching and calibration.
Author Wojciech Roszka (WIiGE / KS)
Wojciech Roszka,,
- Department of Statistics
, Marcin Szymkowiak (WIiGE / KS)
Marcin Szymkowiak,,
- Department of Statistics
Other language title versionsA Calibration Approach in Statistical Data Integration
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No328
Pages308-315
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkalibracja, statystyczna integracja danych, parowanie statystyczne
Keywords in Englishcalibration, statistical data integration, statistical matching
Abstract in PolishStatystyczna integracja danych jest grupą metod umożliwiających łączną ob-serwację cech nieobserwowanych wspólnie w żadnym z dostępnych źródeł danych. Efektem zastosowania tych metod jest utworzenie jednostkowego zbioru danych zawierających in-formacje o zmiennych ze wszystkich integrowanych źródeł. W konsekwencji możliwa jest analiza zmiennych pochodzących z różnych zbiorów danych. Dzięki takiemu podejściu istnieje na przykład możliwość konstrukcji tabeli kontyngencji zawierającej łączny rozkład zmiennych nieobserwowanych wspólnie w żadnym ze zbiorów. W artykule przedstawiono sposób konstrukcji tabel kontyngencji zmiennych nieobserwowanych jednocześnie w dwóch zbiorach danych z wykorzystaniem techniki parowania statystycznego uwzględniającego metody kalibracji.
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/28006
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruTaksonomia 23 : klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?